Studie-ochtend

De Zevenendertig Beoefeningen van een Bodhisattva

19 January 2019 09:30 - 19 January 2019 13:00

Phuntsok Chö Ling

€20 (standaard)

Aanmelden

De Zevenendertig Beoefeningen van een Bodhisattva

Omdat bodhisattva's hun ware potentieel kennen en in staat zijn alles los te laten wat hen op hun spirituele reis zou kunnen belemmeren, kunnen zij het pad van de Boeddha ten volle volgen. Bodhisattva's worden niet gestoord door emoties en hebben geleerd om op een constructieve manier op moeilijke situaties te reageren. Ze hebben hun grijpen naar gehechtheid en afkeer overwonnen omdat ze de aard van de werkelijkheid en de illusie-achtige aard van zowel plezier als pijn volledig begrijpen. Dit is hoe bodhisattva's in staat zijn om alle levende wezens te koesteren als de bron van alle geluk en in staat zijn om voor het heil van iedereen te werken.

'De Zevenendertig Beoefeningen van een Bodhisattva' is de naam van een tekst, geschreven door de Tibetaanse meester Thokme Zangpo (geboren in 1295). In rijm geschreven biedt deze tekst een praktische benadering voor een bodhisattva’s training, waarbij het ontwikkelen van compassie centraal staat.

Lama Jigmé Namgyal heeft deze klassieke tekst diep bestudeerd vanaf een zeer jonge leeftijd en aan de Universiteit van Larung Gar in Tibet. Het is zijn wens om zijn kennis over de 37 verzen te delen met een ieder die openstaat om deze te ontvangen en ernaar streeft een leven te leiden volgens deze beoefeningen. Zijn teachings maken de tekst zo benaderbaar dat deze in het dagelijks leven heel goed kan worden toegepast. Op praktische wijze zal Lama Jigmé ons leren om te gaan met de zes perfecties: vrijgevigheid, discipline, geduld, ijver, concentratie en wijsheid, welke de basis vormen voor de bodhisattva manier van leven.

De teachings van deze studiecyclus zijn prima afzonderlijk te volgen.

Praktische informatie
Inloop: 09.00 uur
Taal: Engels met simultaanvertaling naar het Nederlands


(ENGLISH)

 

The Thirty-Seven Practices of a Bodhisattva

It is because Bodhisattva’s recognize their true potential and are able to let go of everything that could hinder them on their spiritual journey, that they follow the path taught by the Buddha to the fullest. Bodhisattva’s are not disturbed by emotions and have learned to respond to difficult situations in a constructive way. They have overcome clinging to attachment and aversion because they fully understand the nature of reality as well as the illusion-like nature of both pleasure and pain. This is how Bodhisattvas are able to cherish all living beings as the source of all happiness and are able to work for the good of all.

'The Thirty-Seven Practices of a Bodhisattva' is the name of a text written by the Tibetan master Thokme Zangpo (born in 1295). Written in rhyme, this text offers a practical approach to a Bodhisattva’s training, in which the development of compassion is central.

Lama Jigmé Namgyal studied this classic text from a very young age and at the University of Larung Gar in Tibet. It is his wish to share his knowledge of the 37 verses with everyone who is open to receive it and strives to live a life according to these practices. His teachings make the text so approachable that it can be applied very well in daily life. In a very practical way Lama Jigmé will teach us how to cultivate the six perfections: generosity, discipline, patience, diligence, concentration and wisdom, which form the basis for the bodhisattva way of life.

The teachings of this study cycle are perfectly possible to follow separately.

Practical information
Doors open: 09:00h
Language: English with simultaneous translation into Dutch

 

Aanmelden