My phuntsokcholing
English

Lezing: Effectief omgaan met de stress van het moderne leven

Lecture: Deal effectively with modern day stress

17 November 2018 14:30 - 17 November 2018 17:00

Sportingclub de Uitweg

€10.00 (standaard)

Aanmelden

(English below)

Een gezonde dosis stress is nodig om effectief te presteren, je kunt je beter concentreren en bent meer alert. Toch kampt een op de acht werknemers met burn-out en gaan jaarlijks meer dan een miljoen mensen door een depressie. Stress is voor veel mensen zelfs een fundamentele oorzaak van hun slechte levensstijl. Hoe kan dit, hebben we ooit eerder zo onder druk gestaan?

Tijdens deze lezing zal Lama Jigmé Namgyal ingaan op de oorzaken van stress, de relatie tussen stress en slechte gewoonten en hoe veel mensen door de combinatie van beide verstrikt raken in een negatieve spiraal. Leer op tijd stress te signaleren en herken slechte gewoonten zodat je deze kan vervangen door betere en meer gezonde alternatieven. Onder een gezonde levensstijl verstaat men in het algemeen: goed eten, goed slapen en regelmatig bewegen. Hoewel het minstens zo belangrijk is, wordt aan mentale fitheid vaak niet zo veel aandacht besteed. Door je geest te trainen met o.a. meditatie raak je steeds stress-bestendiger en creëer je ruimte voor innerlijke rust.

Locatie: Sportingclub de Uitweg, Uitweg 11, 3051 JP Rotterdam
Datum: 17 november 2018
Tijd: 14:30 - 17:00 (incl. pauze)

Beperkte plaats beschikbaar!

------

Deal effectively with modern day stress

A healthy dose of stress is necessary to effectively achieve our goals, to concentrate better and to be more alert. Yet one in eight employees face a burn-out and yearly more than a million people have to deal with depression. For most people stress even seems to be a fundamental cause of their unhealthy lifestyles. How is this possible, have we ever faced such immense pressure before?

During this lecture Lama Jigmé Namgyal will discuss the causes of stress, the relation between stress and bad habits and how many of us are getting caught in a negative spiral caused by the combination of these two. Learn to detect stress in time and recognise bad habits so you can substitute these with better and more healthy alternatives. Usually, a healthy lifestyle would include the following: eating well, sleeping enough and regular exercise. Although it is equally important, mental fitness has been mostly overlooked. When you train your mind, with for example meditation, you increase your stress-resistance and create more space for peace of mind.

Location: Sportingclub de Uitweg, Uitweg 11, 3051 JP Rotterdam
Date: 17 November 2018
Time: 14:30 - 17:00 (break included)

Limited space available!

Aanmelden