Hoe staan we in relatie met onze omgeving?

Lama Jigmé over Relaties - Lama Jigmé about Relationships

23 March 2019 15:00 - 23 March 2019 17:00

De Groene Passage

€10 (standaard)

Aanmelden

In maart, april en mei 2019 zal lama Jigmé een lezingencyclus geven over relaties. Een breed onderwerp toegelicht vanuit de boeddhistische visie, waarin compassie, liefde en gelijkwaardigheid essentiële beginselen zijn. Deze lezingen zijn los ook prima te volgen. Je kunt je aanmelden voor de gehele cyclus met korting of per lezing.

Hoe staan we in relatie met onze omgeving?
Als we over onze omgeving praten of het behoud van het milieu, dan staat dit in relatie met vele dingen. De intieme relatie tussen de wereld en onszelf betekent dat als we goed voor onszelf zorgen, we ook voor de wereld zorgen en wanneer we doen wat beste is voor de wereld, we hier zelf baat bij hebben. Uiteindelijk moet de beslissing uit het menselijke hart komen. Lama Jigmé Namgyal zal praten over het belang van een oprecht gevoel van universele verantwoordelijkheid welke gebaseerd is op liefde, compassie en helder bewustzijn.

 

Locatie
De groene passage
Mariniersweg 9, 3011 NB Rotterdam


- - - ENGLISH - - -  


During the months of March, April and May Lama Jigmé will teach about relationships. A broad subject explained from the Buddhist point of view, in which compassion, love and equivalence are essential principles. 
These lectures are also easy to follow seperately.

How do we relate to our environment?
When we talk about the environment or preservation of the environment, it is related to many things. The intimate relationship between the world and ourselves means that when we properly care for ourselves, we care for the world, and when we do what’s best for the world, we benefit ourselves. Ultimately the decision must come from the human heart. Lama Jigmé Namgyal will talk about the importance of a genuine sense of universal responsibility which is based on love, compassion and clear awareness.

 

Location
De groene passage
Mariniersweg 9, 3011 NB Rotterdam

Aanmelden