Studiedag 1/3: Gelijkheid

Hoe dit in het dagelijkse leven toe te passen

21 September 2019 09:30 - 14 December 2019 13:00

Phuntsok Chö Ling

€20.00 (standaard)

Aanmelden

Studiecyclus van 3 lezingen: Gelijkheid, Maak je leven betekenisvol, Wat maakt je tot een goed mens?

LETOP: Als je de hele cyclus wilt volgen dan is dat mogelijk met een korting op de toegangsprijs, deze is alleen bij de eerste lezing te verkrijgen. Het is ook goed mogelijk om de teachings afzonderlijk te volgen.

Gelijkheid

De beoefening van compassie is gebaseerd op de zienswijze van gelijkheid. Gelijkheid verwijst in het boeddhisme niet alleen naar de gelijkheid tussen verschillende mensen, maar ook naar gelijkheid tussen mensen en dieren. Als we deze gedachte in de praktijk kunnen brengen, zullen we zowel innerlijke als uiterlijke vrede bereiken.

In dit onderricht zal Lama Jigmé Namgyal dieper ingaan op gelijkheid en hoe je dit in het dagelijkse leven kan toe passen.

Het onderricht is gebaseerd op het boek ‘Always Remembering’ van Zijne Heiligheid Khenpo Jigmé Phuntsok (Lama Jigmé Namgyal’s root teacher) en is toegankelijk voor iedereen, ongeacht religie, achtergrond of nationaliteit.

Praktische informatie

Inloop: 09.00 uur

Taal: Engels met simultaanvertaling naar het Nederlands
 

 
(ENGLISH)
 
Equality
The practice of compassion is based on the view of equality. In Buddhism, equality refers not only to the equality between different humans but also between humans and animals. If we can put this concept into practice, we can achieve both inner and outer peace.
In this teaching Lama Jigme Namgyal will talk about equality and how to apply it in your daily life.

This teaching is based on the book “Always Remembering” by His Holiness Khenpo Jigmé Phuntsok (Lama Jigmé Namgyal’s root teacher) and is open to all, irrespective of religion, background or nationality.

Practical information

Doors open: 09:00h

Language: English with simultaneous translation into Dutch
 

 
Aanmelden