Studieweek

De Bardo’s van Leven en Sterven

21 February 2020 19:30 - 28 February 2020 17:00

Phuntsok Chö Ling

€245.00 (standaard)

Aanmelden

Why is it useful to study the Bardo teachings? from Phuntsok Chö Ling on Vimeo.

Lama Jigmé Namgyal geeft tijdens een zevendaagse studieweek uitleg over de bardo’s van leven en sterven. Bardo is een Tibetaans woord dat eenvoudigweg 'overgang' of ‘tussenstaat’ betekent. Een ruimte tussen de voltooiing van de ene situatie en het begin van een andere.

In de boeddhistische benadering worden leven en dood als
één geheel gezien, waarbij dood het begin is van een ander hoofdstuk. De dood is als een spiegel waarin de hele betekenis van het leven wordt gereflecteerd. Deze opvatting staat centraal in de oudste school van het Tibetaans boeddhisme.

Het woord bardo wordt gewoonlijk gebruikt om de overgang tussen dood en wedergeboorte aan te duiden. In werkelijkheid vinden bardo's echter voortdurend plaats, zowel tijdens het leven als de dood. Ze worden gezien als unieke momenten waarbij de mogelijkheid tot bevrijding of verlichting wordt vergroot.

Tijdens deze verdiepende studieweek zal Lama Jigmé onder meer ingaan op bewustwording en acceptatie van vergankelijkheid. Dit kan in het dagelijks leven helpen makkelijker om te gaan met verliezen en tegenslagen en uiteindelijk ertoe leiden om minder (of geen) angst te ervaren tijdens de overgang naar de bardo van de dood.


Neem voor vragen of opmerkingen contact op met: events@phuntsokcholing.org.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 21 t/m vrijdag 28 februari 2020
Deelname: Weekend vr t/m zo; Midweek ma t/m vr; Volledig vr t/m vr
Locatie: Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17B, 3024 CL Rotterdam, Nederland
Tijden: vrijdag 21 februari: 19.30 - 21.30 uur; zaterdag 22 t/m vrijdag 28 februari: 10.00 - 17.00 uur
Taal: Engels met simultaanvertaling naar het Nederlands
Extra: dagelijkse vegetarische lunch inbegrepen


Prijzen

 

Prijzen:

weekend

 

midweek

 

volledig

 
           

externen regulier

€ 90,00

 

€ 175,00

 

€ 245,00

 

externen minimum

€ 80,00

 

€ 150,00

 

€ 210,00

 

leden regulier

€ 60,00

 

€ 125,00

 

€ 175,00

 

leden minimum

€ 50,00

 

€ 100,00

 

€ 140,00

 


(ENGLISH)

 

study week spring 2020
The Bardos of Life and Death
Fr 21 - fr 28 february 2020

Lama Jigmé Namgyal will explain the bardos of life and dying during a seven day studyweek. Bardo is a Tibetan word that simply means ‘transition’ or ‘intermediate state’. A gap between the completion of one situation and the onset of another. In the Buddhist approach, life and death are seen as one whole, where death is the beginning of another chapter of life. Death is like a mirror in which the entire meaning of life is reflected. This view is central to the most ancient school of Tibetan Buddhism.

The word bardo is commonly used to denote the intermediate state between death and rebirth. In reality, bardos are occurring continuously throughout both life and death. They are seen as unique moments whereby the possibility of liberation or enlightenment is heightened. During this profound studyweek Lama Jigmé will dive into being more aware and accepting of impermanence. This can help in everyday life to deal with loss and setbacks easier and eventually lead to less (or no) fear during the transition to the bardo of death.

For questions or comments, please contact: events@phuntsokcholing.org.

Practical information

Date: Friday 21 until Friday 28 february 2020
Participation: Weekend Fri/Sun; Midweek Mon/Fri; Full study week Fri/Fri
Location:  Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam, The Netherlands
Time: Friday 21 frebruary: 19.30 to 21.30h; Saturday 22 until Friday 28 February:  10.00 to 17.00h
Language: English with simultaneous translation into Dutch
Other: Daily vegetarian lunch is included 


Tickets

Tickets:

Weekend

 

Midweek

 

Full study week

 
           

regular

€ 90,00

 

€ 175,00

 

€ 245,00

 

Regular with discount for minimum income

€ 80,00

 

€ 150,00

 

€ 210,00

 

Members

€ 60,00

 

€ 125,00

 

€ 175,00

 

Members with discount for minimum income

€ 50,00

 

€ 100,00

 

€ 140,00

 
Aanmelden