De Helende Meditatie van Vajrasattva

Online studieweekend met Lama Jigmé Namgyal

03 April 2020 19:30 - 05 April 2020 13:00

Phuntsok Chö Ling

€53.00 (standaard)

Aanmelden

Lama Jigmé Namgyal geeft tijdens dit studieweekend uitleg over de beoefening van Vajrasattva. Hij geeft deze lessen online, waardoor ze voor iedereen bereikbaar zijn. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een link waarmee je het weekend thuis op je eigen computer kunt volgen.

De beoefening van Vajrasattva is een krachtige manier om te zuiveren en heeft op die manier een helende werking voor zowel lichaam als geest. In deze roerige tijden waarin zowel ziekte als angst een grote rol spelen is meditatie en reflectie op de achterliggende wijsheid heel relevant.

Door de meditatie van Vajrasattva en het zuiveringsproces, erkennen we dat we bewust en onbewust veel dingen hebben gedaan, gezegd en gedacht die niet bevorderlijk waren en vaak zelfs schadelijk. Om de potentie van de beoefening van Vajrasattva maximaal te benutten maken we gebruik van de zogenaamde vier tegenwerkende krachten: ondersteuning, spijt, besluit en handeling.

In de uiteindelijke betekenis is er niets om te zuiveren, niemand die zuivert en geen zuiveren als actie. Maar aangezien we het hierbij niet kunnen laten, komen onzuiverheden en verduisteringen op. In de illusoire perceptie van ons grijpen naar een zelf ervaren we eindeloos lijden. Omdat we de behoefte voelen om te zuiveren hebben we deze beoefening, als een relatieve vaardige methode.

Met zijn jarenlange ervaring als leraar in het westen geeft Lama Jigmé les met veel plezier, praktische voorbeelden en zorg. 

Dit weekend is bedoeld voor mensen die meer willen weten over de beoefening van Vajrasattva en de onderliggende wijsheid. Kennis van het boeddhisme of ervaring met meditatie is niet nodig, de methode is geschikt voor iedereen.

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met: events@phuntsokcholing.org

 

Praktische informatie

Online studieweekend, waarbij het mogelijk is via de chatfunctie om vragen te stellen of te reageren op de lessen.

Tijden: vrijdag: 19.30 - 21.30 uur; zaterdag en zondag: 10.00 - 13.00 uur

Prijzen volledig weekend:

Standaard: € 53
Standaard minimum: € 45
Leden: € 38
Leden minimum: € 30

 

(ENGLISH)

 

Online study Weekend 

The healing meditation of Vajrasattva

Friday 3 until Sunday 5 april 2020

Lama Jigmé Namgyal will give teaching this study weekend on the practice of Vajrasattva. He will teach online and because of that it will be able for everyone to attend this weekend. After you have registered you will get a link for the webinar, so you can attend the teachings from home or anywhere you like.

This practice is a powerful method of purification and has great healing power for body and mind. In this turbulent times, where disseases and fear are playing important roles, it is beneficial to meditate and reflect on the wisdom of this practice.

Through the meditation of Vajrasattva and the process of purification, we are acknowledging that we have knowingly and unknowingly done, said, and thought many things that were not beneficial and were often quite harmful. To maximize the potency of Vajrasattva practice, we rely on what are called the four opponent powers: support, regret, resolution and action. 

In the absolute sense there is nothing to be purified, no one purifying, and no act of purification. But since we cannot seem to leave it at that, the defilements and obscurations arise. In the illusory perception of our ego-clinging, we experience endless suffering. Since we feel a need for purification, we have this practice as a relative skillful means.

With years of experience as a teacher in the west, Lama Jigmé Namgyal teaches with humor, practical examples and careful.

The weekend is intended for people that want to know more about this practice and the wisdom behind it. Knowledge of Buddhism or meditation is not needed, the method is suitable for everyone.

If you have any questions or perhaps doubts about whether this weekend suits you well, please contact us at: events@phuntsokcholing.org

 

Practical information

Online studyweekend, whereby you can use the chatfunction to ask questions or react on the teachings.

Timeschedule: Friday: 19.30 - 21.30 uur; Saturday and Sunday: 10.00 - 13.00 uur

Lama Jigmé teaches in English.

Prices:

Regular: € 53
Regular minimum: € 45
Members: € 38
Member minimum: € 30

 

Aanmelden