Studieweek Dudjom Lingpa’s Chöd

10-daagse studieweek in Rotterdam of online met Lama Jigmé Namgyal

10 July 2020 19:30 - 19 July 2020 13:00

Phuntsok Chö Ling

€240.00 (standaard)

Aanmelden

The Practice of Chöd - Introduction by Lama Jigme Namgyal from Phuntsok Cho Ling on Vimeo.

(English below)

Na een periode waarin reizen niet mogelijk was, zal Lama Jigmé Namgyal begin juli weer naar ons centrum in Rotterdam komen. De studieweek is zowel online als in de tempel aan de Oostkousdijk te volgen.

Tijdens deze 10-daagse studieweek (welke ook als weekend of midweek te volgen is), geeft Lama Jigmé onderricht over de beoefening van Chöd. In het Tibetaans betekent Chöd letterlijk ‘doorsnijden’. Ze wordt beoefend als een krachtige methode om obstakels zoals onze eigen verstorende emoties, ook wel onze innerlijke vijanden genoemd, te doorsnijden.

Chöd omvat de totaliteit van het Mahayana onderricht. Het combineert vaardige middelen (bodhicitta) met wijsheid (prajnaparamita), evenals tantrische visualisaties en zuivere waarneming. In Dzogchen, de Grote Perfectie, worden verschillende vormen van Chöd beoefend. Succes in de beoefening laat de beoefenaar in de natuurlijke staat van rigpa verblijven, bevrijd van alle angsten. 

In de overdrachtslijn van Dudjom Tersar Tröma Nagmo Chöd, die begint bij de grote meester en spirituele schatontdekker Dudjom Lingpa, is Lama Jigmé Namgyal de vierde leraar. Een zeer korte, ononderbroken lijn waardoor de lessen van deze leraar rechtstreeks uit een authentieke bron komen.

De studieweek is te volgen voor iedereen die al eerder Chöd onderricht heeft ontvangen. Als je niet eerder een introductie of studieweek over Chöd hebt gevolgd, maar je wel voldoende kennis bezit over de basisprincipes van boeddhistische zienswijzen, neem dan even contact met ons op om te overleggen.

Ook voor andere vragen zijn we bereikbaar op: events@phuntsokcholing.org


Online en fysiek aanwezige bezoekers

Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus is er voor maximaal 20 mensen ruimte in de tempel aan de Oostkousdijk. Daarom is het voor iedereen mogelijk de studieweek vanuit huis via Zoom te volgen, hiervoor gelden aangepaste prijzen.

Daarnaast gaan we er van uit dat ook de mensen die de studieweek volgen in de tempel gedeeltelijk vanuit huis zullen moeten kijken. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen krijg je bericht welke dagen je verzocht wordt via Zoom deel te nemen, je hebt op die dagen dus geen toegang tot de tempel. Voor mensen die een onmisbare taak vervullen en mensen die voor de eerste keer de studieweek over Chöd volgen wordt een uitzondering gemaakt.


Praktische informatie

Datum: vrijdag 10 t/m zondag 19 juli 2020

Deelnamemogelijkheden:
Weekend vr t/m zo;
Midweek ma t/m zo;
Volledig vr t/m zo 

Locatie: Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17B, 3024 CL Rotterdam, Nederland en online via Zoom

Tijden: vrijdag 10 juli: 19.30 - 21.30 uur; 
zaterdag 11 t/m zondag 19 juli: 10.00 - 13.00 uur 

Taal: Engels. Wanneer je afhankelijk bent van de vertaling naar het Nederlands, neem dan voordat je je inschrijft contact op met events@phuntsokcholing.org

Let op: in tegenstelling tot eerdere studieweken is er geen lunch inbegrepen

Prijzen: Standaard volledige studieweek € 240,- ; 
Webinar volledige studieweek € 180.
Kortingen zijn mogelijk voor leden van PCL en CCT, studenten en minima, zie de keuzemogelijkheden bij aanmelding.

 

- - - ENGLISH - - - 

Study Week Summer 2020

Dudjom Lingpa’s Chöd

Friday 10th - Sunday 19th July 2020

After a period in which traveling was prohibited, we are delighted to welcome Lama Jigmé Namgyal back to our centre in Rotterdam.

During a 10-day Summer study week (which can also be followed as a weekend or midweek), Lama Jigmé will be teaching about the practice of Chöd. Chöd is Tibetan and literally translates to 'cutting through'. Chöd is practiced as a skillful means to cut through obstacles like our own disruptive emotions, also referred to as inner enemies.

Chöd contains the entirety of the Mahayana teachings, combining skilful means (bodhicitta) with wisdom (prajnaparamita), as well as tantric visualization and pure perception. Different forms of Chöd are practiced in Dzogchen, the great perfection. Successful practice allows the practitioner to abide in the natural state of rigpa, free from fear.

In the Dudjom Tersar Tröma Nagmo Chöd lineage, which started with the great master and treasure revealer Dudjom Lingpa, Lama Jigmé Namgyal is the fourth teacher. It's a very short and unbroken lineage, as a result Lama Jigmé's teachings are straight from an authentic source.

The study week can be followed by anyone who has previously received Chöd instructions. If this is not the case, but you do have sufficient knowledge on the basic principles of Buddhist views, please contact us for consultation.

Questions or comments? Please contact: events@phuntsokcholing.org

 

Online and physically present attendees

Due to Corona virus regulations a maximum of 20 people are allowed at our centre. Therefore the study week can also followed online via Zoom meetings. This option has reduced prices.

People who register to be present at the temple, are asked to also partially follow the study week online. Depending on the number of participants, we will inform you which days we ask you to follow the teachings online and which days you are welcome at the temple. On online days we ask you to not come to the temple as we cannot let you enter. Exceptions are made for people of our event team that perform crucial tasks and for those whom have not attended a Chöd study week before.

 

Practicalities

Date: Friday 10 until Sunday 19 July 2020 

Participation:
Weekend Fri/Sun;
Midweek Mon/Sun;
Full study week Fri/Sun.

Location: Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam, The Netherlands and online via Zoom

Time: Friday 10 July: 19.30 to 21.30h;
Saturday 11 until Sunday 19 July:  10.00 to 13.00h

Language: English 

Other: unlike previous study weeks, lunches will not be served

Prices: Standard 10 day study week € 240,- 
Webinar 10 day study week  € 180,- 
Discounts available for members of PCL and CCT and students or people with low income. For weekend and midweek prices and more information, check the options when you click registration (= AANMELDEN in Dutch).

Aanmelden