Pcl web header 4edelewaarheden 02

De Vier Edele Waarheden

Het eerste onderricht van de Boeddha
ZAT 16 SEP 2017 | 09:30 — 13:30
Meld je direct aan

"How does a normal person become a Buddha, an enlightend one, a fully awakend, wise and compassionate being, someone who has realized the true meaning of life? This is the central question of Buddhism.

In his first teaching after the enlightenment the Buddha presented the world with his basic answer, the foundation of his forty-five years of teaching. He gave his insight in the framework of what he called The Four Noble Truths. That is four things which are facts for a noble, or as he defined it, an awakened person." - Robert Thurman

"Hoe wordt een normaal mens een Boeddha, een verlicht wezen, een volledig ontwaakt, wijs en mededogend mens, iemand die de ware betekenis van het leven doorziet? Dat is de centrale vraag van het Boeddhisme.

In zijn eerste teaching nadat hij verlichting had bereikt, gaf de Boeddha aan de wereld zijn fundamentele antwoord, de basis van de teachings die hij daarna 45 jaar lang gaf. Hij gaf zijn inzichten door in de vorm van een raamwerk dat hij De Vier Edele Waarheden noemde. Dat zijn vier dingen die door een edel, of zoals hij het omschreef: een verlicht persoon, als feit worden gezien." - Robert Thurman

De Vier Edele Waarheden zijn:

  1. De Edele Waarheid van het Lijden
  2. De Edele Waarheid van de Oorzaak van het Lijden
  3. De Edele Waarheid van de Opheffing van het Lijden
  4. De Edele Waarheid van het Pad naar de Opheffing van het Lijden

Lama Jigmé Namgyal geeft de komende maanden lezingen over dit onderwerp.

Over Lama Jigmé Namgyal

Lama (Tibetaans voor leraar) Jigmé Namgyal is geboren in Tibet en heeft het grootste gedeelte van zijn leven besteed aan het bestuderen en trainen van de geest. Na zijn afstuderen aan de Boeddhistische Universiteit van Serthar-Larung Gar in Tibet trok Lama Jigmé naar Europa en stichtte onder andere Phuntsok Chö Ling in Rotterdam. Hij heeft jarenlang gestudeerd bij vooraanstaande meditatieleraren en geeft nu zelf les aan iedereen die geïnteresseerd is, in de hoop dat ook zij voordeel kunnen hebben van de kennis en technieken die zichzelf keer op keer hebben bewezen sinds Siddharta Gautama ze 2500 jaar geleden voor het eerst introduceerde.

Praktische informatie

Data: Zaterdag 16 september 2017
Locatie: Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam, Nederland
Tijd: 09.30 - 13.30 uur (zaal open om 09.00 uur)

Tips

  • Trek voor deze dag gemakkelijk zittende kleding aan.
  • Neem eventueel een meditatiedeken en/of sloffen mee.
  • In de meditatieruimte is alleen water in een afsluitbare fles gewenst.

Als je vragen of opmerkingen hebt neem contact op via: events@phuntsokcholing.org

Meld je aan voor zaterdag 9 september 2017

Meld je direct aan