De lijn van overlevering

De boeddhistische leringen en methoden worden traditioneel van mond-tot-mond overgedragen van leraar tot leerling. Dankzij deze traditie is het mogelijk om de lijn van overlevering helemaal terug te volgen tot de Boeddha Sakyamuni zelf. De traditie geeft daardoor ook zekerheid over de kwaliteit en de echtheid van de leringen en methoden. Met het oog op het belang van de lijn van overlevering is het de gewoonte om een leraar voor te stellen door eerst zijn leraren te introduceren.

Khenpo Jigmé Phuntsok

Lama Jigmé heeft vanaf zijn kindertijd veel boeddhistische leraren gehad. Khenpo Jigmé Phuntsok Rinpoche was, van al zijn leraren, de meest belangrijke. Hij werd geboren in 1933. Al vanaf het eerste moment na zijn geboorte beschikte hij over bijzondere gaven. Op 14-jarige leeftijd verliet hij zijn ouderlijk huis om de boeddhistische geschriften te studeren. Khenpo Jigmé Phuntsok Rinpoche werd tijdens zijn leven betiteld als Dharmakoning, wat betekent dat hij alle Sutra’s en Tantra's van het boeddhisme beheerste en gekwalificeerd was om ze te onderwijzen.

Serthar Larung Gar

Khenpo Jigmé Phuntsok Rinpoche begon in de jaren ’80 met lesgeven in een vallei in Oost-Tibet. Veel Tibetanen, Chinezen en Westerlingen reisden naar deze vallei om zijn lessen te volgen. Dit mondde uit in de oprichting van het boeddhistische instituut Serthar Larung Gar. In 2001 leefden hier meer dan 8.000 monniken en nonnen. Onder Khenpo Jigmé Phuntsok Rinpoche’s leiding groeiden duizenden leerlingen zelf uit tot bekwame leraren. Serthar Larung Gar is een oecumenisch instituut waar de verschillende Tibetaans boeddhistische scholen onderwezen werden in een geest van harmonie en wederzijds begrip.

In 1990 reisde Khenpo Jigme Phuntsok Rinpoche naar India en Nepal. Op zijn reis ontmoette hij Z.H. de Dalai Lama aan wie hij ook onderricht heeft gegeven.

Op 7 januari 2004 overleed Khenpo Jigme Phuntsok Rinpoche op 70-jarige leeftijd. Wij wensen en hopen dat Phuntsok Chö Ling zal bloeien in de geest van de herinnering aan Khenpo Jigmé Phuntsok Rinpoche. Al onze activiteiten en verdiensten worden opgedragen aan Z.H. Khenpo Jigmé Phuntsok Rinpoche.

Andere leraren 

Toen Lama Jigmé 9 jaar was ontmoette hij in het Tratsok klooster zijn eerste leraar: de grote Yogi Siddhi Lama Shenphen Dewe Nyima. Lama Jigmé ontving van hem het Dudjom Tersar of Dudjom Lingpa en voltooide de voorbereidende oefeningen. In het Tratsok klooster ontving hij van Lama Tokden Rinpoche de Dzogchen-overlevering.

Van Lama Pema Santen kreeg Lama Jigmé les in het geven van onderwijs in de boeddhistische leer. In de aanwezigheid van een grote groep leken en beoefenaars verleende hij hem met een ceremoniële khata de titel van leermeester. Lama Jigmé was eigenlijk niet blij met deze titel omdat hij zich van nature liever wilde terugtrekken om intensief te beoefenen in de bergen. Lama Pema Santen vertelde hem dat het zijn bestemming was om anderen les te geven. Tijdens hun laatste ontmoeting zei hij dat het niet zeker was of ze elkaar nog een keer zouden zien. Lama Pema Santen raadde Lama Jigmé aan zijn thuisland niet te vergeten. Daarnaast vroeg hij aan Lama Jigmé om hoofd te worden van het Tratsok Klooster. Als antwoord zei Lama Jigmé toen dat hij nu nog niet het vermogen had om hieraan gevolg te geven, maar dat hij zou proberen het klooster in de toekomst te steunen.

 Lama Jigmé ontving mondeling de overlevering van Dzogchen van Khenpo Munsel (1916-1993). Dit was een vooraanstaand leerling van Khenpo Ngakchun (1879-1941), die ook Khenpo Ngawang Pal Zangpo genoemd wordt. Lama Jigmé vervolgde zijn studies 9 jaar lang aan de universiteit Sertar Lharung Gar onder leiding van zijn belangrijkste leraar Khenpo Jigmé Phuntsok.

Na aankomst in Nepal en India kreeg Lama Jigmé onderwijs van Z.H. de Dalai Lama, Penor Rinpoche, Dodrupchen Rinpoche, Chatral Rinpoche en Taklung Tsetrul Rinpoche, en ook van Minling Trich, Sakya Trizin en de 17e Karmapa. Dit zijn een aantal van de grote leraren waar Lama Jigmé bij gestudeerd heeft.