Pcl web header huisvesting

De nieuwe tempel!

Boeddhistisch centrum Phuntsok Chö Ling vestigt zich in Delfshaven.

Phuntsok Chö Ling is sinds haar oprichting in 2004 gevestigd in een centrum aan de Rodenrijsselaan in Rotterdam. Sinds 2004 is ons ledenaantal fors gestegen. Met onze ruim 100 leden zitten we al geruime tijd aan de grens van wat we kunnen faciliteren in ons huidige centrum.

Vanaf 2013 zijn we op zoek geweest naar een nieuwe locatie voor onze activiteiten: een groot centrum met mogelijkheden om toegankelijker te zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, religieuze of culturele achtergrond.

Het bestuur van Phuntsok Chö Ling heeft op 27 augustus de huurcontracten getekend, en is dan ook zeer verheugd aan te kunnen kondigen dat zich binnenkort een nieuw Boeddhistisch Centrum zal openen aan de Oostkousdijk 17b, op het Coolhaveneiland in Delfshaven, Rotterdam.

Verbouwing en opening

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing. Per 21 maart zullen alle klassen starten op de nieuwe locatie. Later in 2016 zal de officiële opening plaatsvinden. NB: Ons adres wijzigt m.i.v. 20-03-2016 in: Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam

Integratie in het dagelijks leven

Het wordt een groot centrum voor studie en beoefening. Een plek om te werken aan een kalme geest. In de visie van Lama Jigmé bestaat de beoefening van het Tibetaans boeddhisme niet alleen uit meditatie, maar vindt de beoefening in belangrijke mate plaats door integratie in het dagelijks leven. Dat betekent dat we ook van ons kussen afkomen, en aan de slag gaan in onze relaties, op ons werk, in onze buurt, en in onze stad. Het nieuwe centrum zal het Rotterdamse motto 'Geen woorden maar daden', of in de woorden van Lama Jigmé: "Do actions" ademen. Vandaar dat het als een werkplaats voor de geest gezien kan worden. Zie ook onze missie en visie.

Veel nieuwe mogelijkheden

Het nieuwe centrum biedt veel meer mogelijkheden voor meditatiecursussen, studieklassen, workshops en lezingen, stads-retraites, debatten en evenementen als 'Mens In De Stad'. Ook zullen we veel nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen, waarbij samenwerking met lokale partijen en initiatieven een belangrijke plaats in zal nemen. We zullen hiermee op termijn de faciliteiten krijgen om buurtbewoners te ontvangen voor een kop koffie en ontmoeting. Ook willen we een plek worden waar de buurt in gesprek kan met elkaar. Naar elkaar luisteren, elkaar ontmoeten, en verbinding nemen een belangrijke plaats in in het boeddhisme, en in het bijzonder in de visie van Lama Jigmé daarop.

Rotterdam “Stad van Compassie”

Naast Phuntsok Chö Ling opent ook De Rotterdamse Werkplaats Voor De Geest dit moet een broedplek worden voor de ontwikkeling van compassie en broederschap. Hierbij wil Phuntsok Chö Ling nadrukkelijk de aansluiting vinden met de wens van het college van B & W om van Rotterdam 'Stad van Compassie' te maken. We willen niet alleen de samenwerking zoeken met het stadsbestuur, maar nadrukkelijk ook met bewoners en bewoners initiatieven. Daartoe leggen we nu al contacten met zorg instellingen, scholen, lokale tuinen, initiatieven voor kwetsbare jongeren, eenzame ouderen, bedrijven en instellingen, maar ook met initiatieven van en voor andere bewoners van Rotterdam. Daar waar behoefte is aan ontmoeting en verdieping van menselijke waarden, ongeacht hoe kleinschalig, willen we dit faciliteren.

Uw steun is welkom

De eerste fase van de verbouwing zit er op. Maar er zal nog fors verbouwd moeten worden om de 'Rotterdamse Werkplaats Voor De Geest' te realiseren! Vandaar dat we ook nadrukkelijk behoefte hebben aan donaties en steun in de vorm van sponsoring. Maar we maken ook graag gebruik van uw professionele expertise op het gebied van PR, marketing en communicatie of financieel-, juridische en administratieve ondersteuning! Neem voor meer informatie contact op met de projectleider:

Bjorn Dirkse
06-10430050
werkplaats@phuntsokcholing.org

Hoe kun je helpen?

Realisatie en inrichting van ons nieuwe centrum kost veel geld. Phuntsok Chö Ling doet een beroep op jou om te helpen bouwen aan een open boeddhistisch centrum, broedplaats voor compassie en broederschap. Je kunt helpen dit te realiseren door donateur te worden. Je kunt ook je kennis delen op het gebied van vastgoed, pr en marketing, juridische kennis, financieel advies etc. Door ons te steunen help je Lama Jigmé om zijn wijsheid toegankelijk te maken voor een nog grotere groep mensen.

Je kunt je donatie overmaken naar:
Stichting Phuntsok Chö Ling Rotterdam

IBAN: NL40 TRIO 0391 0315 38 o.v.v. donatie nieuwe huisvesting

BIC: TRIONL2U