Pcl web header vaste items studeren 2

Studie aanbod

Bij Phuntsok Chö Ling krijg je les van de Tibetaanse leraar Lama Jigmé Namgyal, de oprichter en geestelijk leider van ons centrum. Hij laat je op een laagdrempelige manier kennismaken met de boeddhistische kijk op het leven. Je krijgt uitleg over de werking van je geest en leert methoden om hierin rust te brengen. Door dit onderricht krijgt je meditatie een diepere betekenis en meer effect in je dagelijkse praktijk.

Klassensysteem

Phuntsok Chö Ling werkt met een klassensysteem dat is opgezet vanuit het traditionele Tibetaans Boeddhisme. Op elke doordeweekse avond is er een klas. Lama Jigmé geeft regelmatig lessen in alle klassen. Daarnaast mediteer en/of studeer je met anderen op het niveau dat je aanspreekt. Bovendien is er ruimte voor workshops en het uitwisselen van ervaringen. Zo inspireer je elkaar en wordt meditatie echt een onderdeel van je dagelijkse leven. Het is aan te raden om voor deelname aan een klas eerst de Basiscursus Meditatie te doorlopen. Dit is echter geen voorwaarde. Mocht je direct in een klas willen beginnen, neem dan even contact met ons op. 

Wij bieden drie klassen aan (klik op een klas voor meer informatie):

Lidmaatschap

Om bij Phuntsok Chö Ling te kunnen studeren is het nodig dat je lid wordt van ons centrum. Het lidmaatschap kost € 30,00 per maand. Voor dit bedrag kun je wekelijks deelnemen aan een van de klassen. Daarnaast gelden voor leden lagere tarieven voor evenementen als teachings, lezingen en retraites. Je kunt het aanmeldformulier hier invullen om je direct in te schrijven voor een van de klassen.

Meditatieklas A

In de Meditatieklas ligt de nadruk op meditatie en op het verlengen van je meditatiesessies, in de klas en thuis. Daarnaast zijn er workshops en wissel je ervaringen uit met je medestudenten. De onderwerpen die tijdens de workshops worden behandeld zijn er vooral op gericht om je te ondersteunen in je meditatie.

Lama Jigmé geeft enkele keren per maand een Skype teaching. Ook is hij af en toe aanwezig in de klas. Je hebt elke keer de mogelijkheid om hem rechtstreeks vragen te stellen.

De lessen in de Meditatieklas worden steeds afgestemd op de desbetreffende groep en ingevuld aan de hand van wat er op dat moment in het leven van de studenten speelt. Lama Jigmé en de studenten bepalen samen aan het begin van het cursusjaar de specifieke onderwerpen.

Tijd: elke woensdag, van 19.30 tot 21.30 uur (tot 22.00 uur als Lama Jigmé aanwezig is) 
Locatie: Tibetaans Boeddhistisch Centrum Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam
Kosten: lidmaatschap van Phuntsok Chö Ling (€ 30,00 per maand)

Onderwerp 2017-2018
Woensdag; klas A
De letters hebben niets te maken met het niveau van de klassen, of met hoger of minder hoog onderwijs. Het heeft te maken met de volgordelijkheid van de lessen.

Basisbeoefeningen van spirituele transformatie (Module A):
De Geest richten naar Zinvolheid- De Vier Gedachten

Als we betrokken raken bij een spirituele discipline zoals het boeddhistisch pad, doen we dat voor de lange termijn, omdat we herkennen dat deze teachings waardevol zijn voor zowel onszelf als anderen. Reflecteren op de Vier Gedachten- de kostbaarheid van ons menselijk leven, de werkelijkheid van vergankelijkheid, de onontkoombare wet van oorzaak en gevolg en het ronddraaien in cirkels dat ons nooit zal bevredigen- helpt ons om een blijvende interesse in de teachings te houden, om gefocust te blijven en te onderscheiden wat niet belangrijk is en wat juist essentieel.  

Aanbevolen literatuur:
Khandro Rinpoche: This Precious Life: Tibetan Buddhist Teachings on the Path to Enlightenment, Boston: Shambhala, 2003.
Sogyal Rinpoche, Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven, Hoofdstuk 8 (kostbaar menselijk leven), Hoofdstuk 1, 2 en 3 (vergankelijkheid), Hoofdstuk 6 (oorzaak en gevolg/karma), Hoofdstuk 2 (lijden door het cyclische bestaan).

 

Studieklas B&C

In de Studieklas staan meditatie en jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Je mediteert samen met je medestudenten. Daarnaast is het de bedoeling dat je de meditatie thuis verder ontwikkelt. Door middel van thuisstudie en workshops bestudeer je diverse onderwerpen, al dan niet aan de hand van boeddhistische literatuur.

Iedere week geeft Lama Jigmé een teaching (lezing), meestal via Skype en af en toe ook in de klas zelf. Het is zeer wenselijk om de teachings wekelijks te volgen. Lama Jigmé geeft zijn teachings aan de centra in Rotterdam en Luxemburg. Indien mogelijk kun je tijdens en na afloop vragen stellen aan Lama Jigmé.

De lessen in de Studieklas worden steeds afgestemd op de desbetreffende groep en ingevuld aan de hand van wat er op dat moment in het leven van de studenten speelt. Lama Jigmé en de studenten bepalen samen aan het begin van het cursusjaar de specifieke onderwerpen.

Tijd: elke maandag, van 19.30 tot 21.30 uur (tot 22.00 uur als Lama Jigmé aanwezig is) 
Locatie: Tibetaans Boeddhistisch Centrum Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam
Kosten: lidmaatschap van Phuntsok Chö Ling (€ 30,00 per maand)


Onderwerp 2017-2018
De Maandag klas betreft dit keer een twee jarig programma. Dit vraagt een commitment van twee jaar. Dit betekent niet alleen de aanwezigheid in de klas, maar ook een dagelijkse beoefening thuis en het maken van het huiswerk dat tijdens de lessen wordt gegeven.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de student, waarnaast Lama op onaangekondigde momenten je inzet en beoefening zal testen. We vragen je daarom continu bewust te blijven van je eigen ontwikkeling. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid je persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen, omdat verlichting uiteindelijk ook je eigen verantwoordelijkheid is. Alleen jijzelf kunt verlichting realiseren, er is geen Lama die dat voor je doen kan.

Het moment om in te stappen is daarom ook nu. Volgend jaar zullen er geen nieuwe studenten worden toegelaten tot de Maandag klas. De reden hiervoor is de opbouw van de studie, die er als volgt uitziet:

2017
1. Refuge (september – november 2017)
(2017 - ) 2018
2. Bodhicitta (december – februari 2018)
3. Vajrasattva (maart – mei 2018)
4. Mandala (juni – juli 2018)
5. Chöd (september 2018 – november 2018)
(2018 - ) 2019
6. Guru Yoga (december – february 2019)
7. Phowa (maart – mei 2019)


De basisbeoefeningen van spirituele transformatie (Module B)
De buitengewone voorbereidingen, Deel 1

Het doel van het spirituele pad, vanuit boeddhistisch perspectief, is de ware natuur van onze geest te helpen blootleggen. Deze ware natuur, die verduisterd wordt door de continue stroom gedachten en emoties die ons dagelijkse bewustzijn vormen, is volledig onberoerd gebleven door deze gedachten en emoties- altijd puur, schitterend en glashelder.

De Tibetaanse traditie heeft een aantal krachtige beoefeningen te bieden voor innerlijke transformatie. Deze beoefeningen zuiveren de oppervlakkige verstoringen die onze geest teisteren, stimuleren de spirituele ontwikkeling en laten ons de kostbare kwaliteiten zien van onze eigen geest. Ze worden de buitengewone voorbereidende beoefeningen genoemd: voorbereidend in de zin dat ze de basis vormen voor onze spirituele ontwikkeling en buitengewoon omdat ze bijdragen aan het herkennen van de ware natuur van onze geest.

Deel 1 van deze cursus onderzoekt de volgende beoefeningen: Toevlucht, Bodhicitta, Mandala Offeren en Vajrasattva Reiniging.
Deel 2 behandelt Guruyoga, Overdracht van Bewustzijn (Phowa) en Chöd.

Aanbevolen literatuur: Patrul Rinpoche, De Woorden van mijn Volmaakte Leraar, uitgeverij Asoka
 

Toevlucht Nemen
Wat betekent ‘toevlucht nemen’ in de boeddhistische context? Als we problemen tegenkomen in ons leven, voelen we vaak de behoefte om onszelf tegen deze moeilijkheden te beschermen. Sommige mensen zoeken hun heil in verschillende therapievormen als bron van troost. Vanuit boeddhistisch perspectief kunnen die misschien tijdelijk helpen, maar ze kunnen niet de bevrijdende toevlucht van de Drie Juwelen (de Boeddha, zijn leer en de gemeenschap van beoefenaren) vervangen evenmin als de ultieme toevlucht van het kennen van je eigen geest. We zullen de verschillende niveaus van ‘toevlucht nemen’ in het  boeddhisme onderzoeken en ook wat dit concreet in ons leven betekent.

De Verlichte Geest Opwekken.
De verlichte geest (bodhicitta) opwekken, verwijst naar de altruïstische houding waarbij je vol compassie streeft naar voordeel voor alle voelende wezens. Het betekent dat we zonder angst onze verantwoordelijkheid voor anderen oppakken, in het licht van de onderlinge verbondenheid van alle levende wezens. Concreet betekent dit de beoefening van de vier onmetelijken van compassie, liefdevolle vriendelijkheid, vreugde en gelijkmoedigheid.

De oneindige potentie van de kwaliteiten van vrijgevigheid vergroten: Mandala Offeren
Om snel vooruitgang te boeken op het spirituele pad, moeten de juiste condities samenkomen. Deze condities creëren de optimale innerlijke omgeving voor onze beoefening en zij zijn afhankelijk van de verzamelde verdienste en wijsheid. Verdienste verwijst naar het geheel van goede acties die we gedaan hebben met ons lichaam en onze spraak en geest. Wijsheid verwijst naar het echt begrijpen van hoe de dingen in elkaar steken. Een makkelijke manier om deze verzameling van verdienste en wijsheid te doen groeien is het offeren van de mandala, wat ons ook helpt om gehechtheid en hebzucht te overwinnen. In deze beoefening offeren we op meditatieve wijze een symbolische weergave van het gehele universum met al zn pracht en praal aan de Boeddha’s en de verlichte meesters. Het offeren van de mandala heeft uiterlijke, innerlijke en geheime niveaus: uiterlijk offeren we het universum, innerlijk offeren we onze bezittingen, geliefden etc en geheim offeren we ons lichaam en onze diepste inzichten.

Negativiteit verdrijven en onze aangeboren puurheid ontdekken: de Vajrasattva Reiniging
We maken allemaal wel eens een fout, en als dat gebeurt worden we vaak gekweld door een vervelend gevoel van schuld. Dit gevoel van schuld helpt ons echter helemaal niet om onze oude fouten goed te maken, maar belast onze geest alleen maar met een gevoel van zwaarte en donkerte. De beoefening van Vajrasattva is een erg krachtige methode om negativiteit en moeilijkheden uit ons verleden te reinigen: gebruik makend van visualisaties en mantra’s stelt deze beoefening ons in staat onze fouten te herkennen, de smet die ze op onze geest hebben achtergelaten te reinigen en het gevoel van onze aangeboren puurheid weer terug te krijgen. Het is ook een beoefening van healing, waarbij we heelheid terugvinden.

Basisbeoefeningen van spirituele transformatie (Module C)
De buitengewone voorbereidingen, deel 2

Afstemmen op de Wijsheidsgeest van de Leraar (Guruyoga)
De leraar of mentor is onze levende link naar de lijn van leraren die de leer hebben bewaard en doorgegeven, een lijn die teruggaat naar de Boeddha zelf. Hij is zowel het persoonlijke gezicht van de lijn als die naar ons toestroomt, als ook de onpersoonlijke belichaming van een tijdloze wijsheid. De leraar is de spiegel buiten ons die onze innerlijke leraar reflecteert, waardoor wij de ultieme natuur van onze eigen geest kunnen herkennen. Bij de beoefening van Guruyoga (Afstemmen op de Wijsheidsgeest van de Leraar) roepen we de zegening van de lijn en van onze eigen root-teacher op en laten onze geest samenvloeien met de wijsheidsgeest van de leraar. De beoefening van Guruyoga is een krachtige methode om de aangeboren wijsheidsnatuur van onze geest te herkennen.

Het overbrengen van bewustzijn en voorbereiding op de dood
Phowa (overbrenging) is een krachtige methode die je in staat stelt om je bewustzijn over te brengen naar een puur veld op het moment van sterven. Er zijn vele niveaus van overbrenging. Door gewend te raken aan deze methode tijdens je leven, is het moment van sterven niet langer iets om bang voor te zijn, maar het wordt zelfs een moment van spirituele triomf en bevrijding.

Het Grijpen naar een Zelf doorsnijden: Chöd
De diepste oorzaak van ons lijden is het grijpen naar een zelf. Ondanks dat onze geest niet een stabiele, uit één stuk bestaande entiteit is, maar eerder een continuüm van voorbijgaande momenten van bewustzijn, hebben wij de nijging dat te negeren en maken we van onze ervaringen en onszelf iets vaststaands: en dat wordt ons ego, waarvan we ten onrechte aannemen dat die onze ware identiteit is. Gebaseerd op deze fundamenteel verkeerde aanname, geven we ons over aan allerlei gedragingen die lijden veroorzaken voor anderen, waardoor we sinds de beginloze tijd al karmische schulden creëren.

De beoefening van Chöd (gCod) is een krachtige methode die diepgaande meditatie en rituelen gebruikt om de illusie van het grijpen naar een zelf en onze vele gehechtheden te doorsnijden, en onze karmische schulden terug te betalen. Het werkt via het doorsnijden van de gehechtheid die we hebben aan ons meest gekoesterde bezit: ons lichaam en de belichaming van ons gevoel van ‘zelf’. Het is gestoeld op het principe van de herkenning dat we allemaal onderling verbonden zijn, alsook een begrip van de leegte of afwezigheid van een zelf-natuur, van alle fenomenen en van wat we geloven dat ons zelf is.