Bestuur en organisatie

Stichting Phuntsok Chö Ling
RSIN / Fiscaal nummer: 816828349
Bezoek- en postadres: Oostkousdijk 17 b, 3024 CL Rotterdam

Doelstelling:

Het werken aan een betere samenleving en een beter leefmilieu alsmede het werken aan zelfrealisatie, zulks gebaseerd en overeenkomstig de Boeddhistische filosofie

Het bestuur:

In 2017 zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur als volgt vastgelegd:

Paul Kelder

 • Jaarrekening en begroting
 • Financiële en juridische zaken

Wim Voermans

 • Programmering
 • Klassen
 • Facilitators
 • Externe contacten

Marielle Penning

 • Structurering bedrijfsvoering
 • Procedurele uitwerking

Beloningsbeleid:

De werkzaamheden voortvloeiende uit de bestuursfuncties alsmede alle overige werkzaamheden binnen de stichting worden geheel op vrijwillige basis uitgevoerd. Uitzondering hierop wordt gevormd door een onkostenvergoeding voor de algemeen manager van de stichting en voor een architect die op vrijwillige basis ondersteund heeft bij de verbouwing van onze nieuwe locatie. Daarnaast mogen bestuursleden ervoor kiezen om tegen kostprijs deel te nemen aan retraites, wanneer de kosten anders deelname in de weg staan. Dit geldt ook voor o.a. de organiserende vrijwilligers die nodig zijn om dit event tot stand te brengen. De vergoedingen zijn in overeenstemming met de door de overheid gestelde eisen.

Hoofdlijnen beleidsplan 2011 – 2017:

Stichting Phuntsok Chö Ling is een boeddhistische organisatie. Onder leiding van Lama Jigmé Namgyal willen wij een brug slaan tussen een eeuwenoude vredescultuur van wijsheid en mededogen en de westerse manier van leven. Centraal daarin staan meditatie, studie en het volgen van onderricht. Iedereen is welkom om deel te nemen aan onze activiteiten.  Deelnemers wordt de gelegenheid geboden kennis te maken met het boeddhisme en worden ondersteund bij het volgen van het pad en het beoefenen van meditatie

Stichting Phuntsok Chö Ling is een levensbeschouwelijke/religieuze instelling die zich maatschappelijk wil inzetten. De stichting staat onder de spirituele leiding van Lama Jigmé Namgyal  en wordt ondersteund door het bestuur.

Stichting Phuntsok Chö Ling is een stichting zonder winstoogmerk. Haar activiteiten staan in het teken van het algemeen maatschappelijk belang. Stichting Phuntsok Chö Ling ontplooit verschillende activiteiten:

 1. Meditatieklassen, studieklassen en community dagen.
 2. Activiteiten voor een breed publiek: lezingen, meditatiecursussen, retraites, en meditatieweekends. Doelstelling is om de activiteiten voor een breed publiek in aantal uit te breiden.
 3. Maatschappelijke samenwerking: met en participatie in landelijke en regionale organisaties en het houden van lezingen en presentaties vanuit de visie van het Tibetaans Boeddhisme aan o.a. gezondheidscentrums, wijkcentrums en scholen .

Phuntchok Cho Ling bewaakt voortdurend de correctheid van haar organisatie, beleid, meditaties, cursussen en vertalingen van teksten door overleg met haar leraar Lama Jigmé Namgyal.

Na de pioniersfase (vanaf de oprichting in 2003) en een fase waarin de organisatie werd versterkt is inmiddels de basis gelegd voor een stabiele professionele organisatie. De afgelopen jaren is dit verder uitgebouwd. Daarnaast is het streven om de huisvesting te verbeteren recent ingevuld. In 2015 is nieuwe huisvesting gevonden welke in 2016 is geopend.
Circa vijftig procent van de actieve deelnemers neemt taken op zich als vrijwilligers. Vrijwilligers-taken moeten zo veel mogelijk aansluiten op het pad van de vrijwilliger. Daarom willen we hier de komende jaren meer structuur in aanbieden en willen we de taken verder professionaliseren.