Studie aanbod

Bij Phuntsok Chö Ling krijg je les van de Tibetaanse leraar Lama Jigmé Namgyal, de oprichter en geestelijk leider van ons centrum. Hij laat je op een laagdrempelige manier kennismaken met de boeddhistische kijk op het leven. Je krijgt uitleg over de werking van je geest en leert methoden om hierin rust te brengen. Door dit onderricht krijgt je meditatie een diepere betekenis en meer effect in je dagelijkse praktijk.

Klassensysteem

Phuntsok Chö Ling werkt met een klassensysteem dat is opgezet vanuit het traditionele Tibetaans Boeddhisme. Op elke doordeweekse avond is er een klas. Lama Jigmé geeft regelmatig lessen in alle klassen. Daarnaast mediteer en/of studeer je met anderen op het niveau dat je aanspreekt. Zo inspireer je elkaar en wordt meditatie echt een onderdeel van je dagelijkse leven. Het is aan te raden om te beginnen met de Meditatieklas A op donderdag. Op deze avonden worden er korte instructies gegeven door ervaren studenten, zodat iedereen ongeacht ervaring een goede meditatieroutine kan ontwikkelen.  Starten op de donderdag is echter geen voorwaarde. Mocht je in een andere klas willen beginnen, neem dan even contact met ons op. Wij bieden vier klassen aan (klik op een klas voor meer informatie):

•    Meditatieklas A op donderdag
•    Meditatieklas B op dinsdag
•    Mindtrainingklas A op woensdag
•    Mindtrainingklas B op maandag

Lidmaatschap

Om bij Phuntsok Chö Ling te kunnen studeren is het nodig dat je lid wordt van ons centrum. Het lidmaatschap kost € 30,00 per maand. Voor dit bedrag kun je wekelijks deelnemen aan een van de klassen. Daarnaast gelden voor leden lagere tarieven voor evenementen als teachings, lezingen en retraites. Je kunt het aanmeldformulier hier invullen om je direct in te schrijven voor een van de klassen.

Meditatieklas A op donderdag

Om een vervuld en gelukkig leven te leiden, moeten we de innerlijke vrede van de geest ervaren. De diverse problemen waar we mee worden geconfronteerd, bijvoorbeeld op ons werk, met onze familie of vanwege innerlijke angsten, lijken soms eindeloos. Het is echter mogelijk om een innerlijke ruimte te ontdekken waarin deze moeilijkheden hun greep op ons beginnen te verliezen. Daarvoor moeten we leren om van binnenuit te ontspannen en onze geest te laten rusten.

Het pad naar het ontwikkelen van innerlijke vrede is voor alle mensen van belang – ongeacht je religieuze, culturele of sociale achtergrond. Deze klas staat open voor iedereen. Tijdens de lessen zullen enige begeleiding en korte instructies worden gegeven om een stabiele en sterke meditatiebeoefening te ontwikkelen. Lama Jigmé Namgyal zal één of twee keer per maand lesgeven in de klas of via Skype. Beginners en gevorderde deelnemers zijn beide welkom.

Ter kennismaking met deze Meditatieklas op donderdag, kun je een 7 rittenkaart aanschaffen. Als vervolg kun je lid worden en de klas langere tijd volgen, omdat duurzame ontwikkeling en verdieping van authentieke meditatie in feite ook niet stopt na 7 keer. Willen we écht de vruchten plukken van de kracht van meditatie, dan is het zaak om ons hiermee te blijven verbinden waardoor steeds diepere lagen van ons zelf te ontdekken zijn.

Tijd: elke donderdag, van 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: Tibetaans Boeddhistisch Centrum Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam
Kosten:
•    gratis voor leden van Phuntsok Chö Ling (€ 30,00 per maand) of
•    standaard 7-rittenkaart : €85,00
•    studententarief 7-rittenkaart : €65,00

Als je studententarief kiest, stuur dan naast je aanmelding een kopie van je studentenkaart naar: financien@phuntsokcholing.org.
Aanmelden: Stuur een email naar: ledenadministratie@phuntsokcholing.org

Als je vragen of opmerkingen hebt neem contact op via: donderdag@phuntsokcholing.org.

Meditatieklas B op dinsdag

Inmiddels erkent ook de westerse wetenschap dat meditatie vanuit de boeddhistische traditie een vaardigheid is die daadwerkelijk kan bijdragen aan een duurzaam kalme en beheersbare geest, én zelfs een gezond lichaam. Voor mensen die de kracht willen ervaren van een gezamenlijke meditatie en de rust en inspiratie van onze tempel is er de meditatieklas op dinsdag.

In de Meditatieklas op de dinsdagavond wordt gemediteerd in drie sessies van een half uur. Het gaat om stille meditatie, zonder instructies. Ook tussen de sessies door zal de stilte bewaard worden in de meditatieruimte.

Soms zal er gebruik gemaakt worden van opnames van geleide meditatie die gegeven zijn door Lama Jigmé. Soms zal lama Jigmé per skypeverbinding de meditatie kunnen begeleiden. De avond wordt gefaciliteerd door ervaren studenten.

Tijd: elke dinsdag, van 19.00 tot 21.00 uur 
Locatie: Tibetaans Boeddhistisch Centrum Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam
Kosten: lidmaatschap van Phuntsok Chö Ling (€ 30,00 per maand)
Als je vragen of opmerkingen hebt neem contact op via: dinsdag@phuntsokcholing.org.

Mindtrainingklas A op woensdag

Als we betrokken raken bij een spirituele discipline zoals het boeddhistisch pad, doen we dat voor de lange termijn, omdat we herkennen dat deze teachings waardevol zijn voor zowel onszelf als anderen. Reflecteren op de Vier Gedachten- de kostbaarheid van ons menselijk leven, de werkelijkheid van vergankelijkheid, de onontkoombare wet van oorzaak en gevolg en het ronddraaien in cirkels dat ons nooit zal bevredigen- helpt ons om een blijvende interesse in de teachings te houden, om gefocust te blijven en te onderscheiden wat niet belangrijk is en wat juist essentieel.

In de mindtrainingklassen wordt ter verdieping van de meditatie gestudeerd op tibetaans boeddhistische onderwerpen. De woensdagklas heeft in 2017-2018 als onderwerp ‘De Geest richten naar Zinvolheid – De Vier Gedachten’. Lama Jigmé zal iedere week vanuit Luxemburg teaching geven over dit onderwerp. De verbinding loopt via webinar en zal starten om 19.30 uur. Twee keer per maand zal aansluitend, om 21.00 uur een meditatiesessie begeleidt worden door lama Jigmé. Op die avond eindigt de klas om 21.30 uur. De avond wordt gefaciliteerd door ervaren studenten.

Tijd: elke woensdag, van 19.30 tot 21.00 of 21.30 uur (19.00 uur start beoefening) 
Locatie: Tibetaans Boeddhistisch Centrum Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam
Kosten: lidmaatschap van Phuntsok Chö Ling (€ 30,00 per maand)
Aanbevolen literatuur: Patrul Rinpoche, De Woorden van mijn Volmaakte Leraar, uitgeverij Asoka

Als je vragen of opmerkingen hebt neem contact op via: woensdag@phuntsokcholing.org.

Mindtrainingklas B op maandag

Het doel van het spirituele pad, vanuit boeddhistisch perspectief, is de ware natuur van onze geest te helpen blootleggen. Deze ware natuur, die verduisterd wordt door de continue stroom gedachten en emoties die ons dagelijkse bewustzijn vormen, is volledig onberoerd gebleven door deze gedachten en emoties- altijd puur, schitterend en glashelder.
De Tibetaanse traditie heeft een aantal krachtige beoefeningen te bieden voor innerlijke transformatie. Deze beoefeningen zuiveren de oppervlakkige verstoringen die onze geest teisteren, stimuleren de spirituele ontwikkeling en laten ons de kostbare kwaliteiten zien van onze eigen geest. Ze worden de buitengewone voorbereidende beoefeningen genoemd: voorbereidend in de zin dat ze de basis vormen voor onze spirituele ontwikkeling en buitengewoon omdat ze bijdragen aan het herkennen van de ware natuur van onze geest.
De Mindtrainingklas op maandag betreft een twee jarig programma. Dit vraagt van de studenten een commitment van twee jaar. Dit betekent niet alleen de aanwezigheid in de klas, maar ook een dagelijkse beoefening thuis en het maken van het huiswerk dat tijdens de lessen wordt gegeven. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de student, waarnaast Lama op onaangekondigde momenten je inzet en beoefening zal testen.

Tussentijds zullen er normaal gesproken geen nieuwe studenten worden toegelaten tot de Mindtrainingklas B. De reden hiervoor is de opbouw van de studie, die er als volgt uitziet:
1. Refuge (september – november 2017)
2. Bodhicitta (december – februari 2018)
3. Vajrasattva (maart – mei 2018)
4. Mandala (juni – juli 2018)
5. Chöd (september 2018 – november 2018)
6. Guru Yoga (december – february 2019)
7. Phowa (maart – mei 2019)

Hieronder volgt een korte toelichting op de 7 basisbeoefeningen van spirituele transformatie (de buitengewone voorbereidingen) van de mindtrainingklas B op maandag.

Toevlucht Nemen

Wat betekent ‘toevlucht nemen’ in de boeddhistische context? Als we problemen tegenkomen in ons leven, voelen we vaak de behoefte om onszelf tegen deze moeilijkheden te beschermen. Sommige mensen zoeken hun heil in verschillende therapievormen als bron van troost. Vanuit boeddhistisch perspectief kunnen die misschien tijdelijk helpen, maar ze kunnen niet de bevrijdende toevlucht van de Drie Juwelen (de Boeddha, zijn leer en de gemeenschap van beoefenaren) vervangen evenmin als de ultieme toevlucht van het kennen van je eigen geest. We zullen de verschillende niveaus van ‘toevlucht nemen’ in het  boeddhisme onderzoeken en ook wat dit concreet in ons leven betekent.

De Verlichte Geest Opwekken
De verlichte geest (bodhicitta) opwekken, verwijst naar de altruïstische houding waarbij je vol compassie streeft naar voordeel voor alle voelende wezens. Het betekent dat we zonder angst onze verantwoordelijkheid voor anderen oppakken, in het licht van de onderlinge verbondenheid van alle levende wezens. Concreet betekent dit de beoefening van de vier onmetelijken van compassie, liefdevolle vriendelijkheid, vreugde en gelijkmoedigheid.

De oneindige potentie van de kwaliteiten van vrijgevigheid vergroten: Mandala Offeren
Om snel vooruitgang te boeken op het spirituele pad, moeten de juiste condities samenkomen. Deze condities creëren de optimale innerlijke omgeving voor onze beoefening en zij zijn afhankelijk van de verzamelde verdienste en wijsheid. Verdienste verwijst naar het geheel van goede acties die we gedaan hebben met ons lichaam en onze spraak en geest. Wijsheid verwijst naar het echt begrijpen van hoe de dingen in elkaar steken. Een makkelijke manier om deze verzameling van verdienste en wijsheid te doen groeien is het offeren van de mandala, wat ons ook helpt om gehechtheid en hebzucht te overwinnen. In deze beoefening offeren we op meditatieve wijze een symbolische weergave van het gehele universum met al zn pracht en praal aan de Boeddha’s en de verlichte meesters. Het offeren van de mandala heeft uiterlijke, innerlijke en geheime niveaus: uiterlijk offeren we het universum, innerlijk offeren we onze bezittingen, geliefden etc en geheim offeren we ons lichaam en onze diepste inzichten.

Negativiteit verdrijven en onze aangeboren puurheid ontdekken: de Vajrasattva Reiniging
We maken allemaal wel eens een fout, en als dat gebeurt worden we vaak gekweld door een vervelend gevoel van schuld. Dit gevoel van schuld helpt ons echter helemaal niet om onze oude fouten goed te maken, maar belast onze geest alleen maar met een gevoel van zwaarte en donkerte. De beoefening van Vajrasattva is een erg krachtige methode om negativiteit en moeilijkheden uit ons verleden te reinigen: gebruik makend van visualisaties en mantra’s stelt deze beoefening ons in staat onze fouten te herkennen, de smet die ze op onze geest hebben achtergelaten te reinigen en het gevoel van onze aangeboren puurheid weer terug te krijgen. Het is ook een beoefening van healing, waarbij we heelheid terugvinden.

Afstemmen op de Wijsheidsgeest van de Leraar (Guruyoga)
De leraar of mentor is onze levende link naar de lijn van leraren die de leer hebben bewaard en doorgegeven, een lijn die teruggaat naar de Boeddha zelf. Hij is zowel het persoonlijke gezicht van de lijn als die naar ons toestroomt, als ook de onpersoonlijke belichaming van een tijdloze wijsheid. De leraar is de spiegel buiten ons die onze innerlijke leraar reflecteert, waardoor wij de ultieme natuur van onze eigen geest kunnen herkennen. Bij de beoefening van Guruyoga (Afstemmen op de Wijsheidsgeest van de Leraar) roepen we de zegening van de lijn en van onze eigen root-teacher op en laten onze geest samenvloeien met de wijsheidsgeest van de leraar. De beoefening van Guruyoga is een krachtige methode om de aangeboren wijsheidsnatuur van onze geest te herkennen.

Het overbrengen van bewustzijn en voorbereiding op de dood
Phowa (overbrenging) is een krachtige methode die je in staat stelt om je bewustzijn over te brengen naar een puur veld op het moment van sterven. Er zijn vele niveaus van overbrenging. Door gewend te raken aan deze methode tijdens je leven, is het moment van sterven niet langer iets om bang voor te zijn, maar het wordt zelfs een moment van spirituele triomf en bevrijding.

Het Grijpen naar een Zelf doorsnijden: Chöd
De diepste oorzaak van ons lijden is het grijpen naar een zelf. Ondanks dat onze geest niet een stabiele, uit één stuk bestaande entiteit is, maar eerder een continuüm van voorbijgaande momenten van bewustzijn, hebben wij de nijging dat te negeren en maken we van onze ervaringen en onszelf iets vaststaands: en dat wordt ons ego, waarvan we ten onrechte aannemen dat die onze ware identiteit is. Gebaseerd op deze fundamenteel verkeerde aanname, geven we ons over aan allerlei gedragingen die lijden veroorzaken voor anderen, waardoor we sinds de beginloze tijd al karmische schulden creëren.

De beoefening van Chöd (gCod) is een krachtige methode die diepgaande meditatie en rituelen gebruikt om de illusie van het grijpen naar een zelf en onze vele gehechtheden te doorsnijden, en onze karmische schulden terug te betalen. Het werkt via het doorsnijden van de gehechtheid die we hebben aan ons meest gekoesterde bezit: ons lichaam en de belichaming van ons gevoel van ‘zelf’. Het is gestoeld op het principe van de herkenning dat we allemaal onderling verbonden zijn, alsook een begrip van de leegte of afwezigheid van een zelf-natuur, van alle fenomenen en van wat we geloven dat ons zelf is.

Lama Jigmé zal iedere week vanuit Luxemburg teaching geven over dit onderwerp. De verbinding loopt via webinar en zal starten om 19.30 uur. Twee keer per maand zal aansluitend, om 21.00 uur een meditatiesessie begeleidt worden door lama Jigmé. Op deze avonden eindigt de klas om 21.30 uur. De avond wordt gefaciliteerd door ervaren studenten.

Tijd: elke maansdag, van 19.30 tot 21.00 of 21.30 uur (start beoefening om 19.00 uur)
Locatie: Tibetaans Boeddhistisch Centrum Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam
Kosten: lidmaatschap van Phuntsok Chö Ling (€ 30,00 per maand)
Aanbevolen literatuur: Patrul Rinpoche, De Woorden van mijn Volmaakte Leraar, uitgeverij Asoka

Als je vragen of opmerkingen hebt neem contact op via: maandag@phuntsokcholing.org.