My phuntsokcholing
English

Rimé

Rimé is een beweging binnen het Tibetaans boeddhisme waarbinnen iemand niet slechts één stroming binnen het boeddhisme bestudeert, maar van vele stromingen leert. Het doel is om de vele teachings en tradities te behouden en ook om sektarische denkbeelden te verwijderen. Rimé is nuttig voor Tibetaanse boeddhistische beoefenaren, maar de kracht van Rimé is dat het ook nuttig is voor alle westerlingen die het boeddhisme beoefenen.

Deze uitleg komt van de website van Z.H. de Dalai Lama:

“De traditie die ik volg, legt veel nadruk op Lam Rim (de stadia op het pad naar verlichting) en men zegt dat de grootheid van Lam Rim er onder andere in ligt dat men alle tradities kan begrijpen en ziet dat ze niet tegenstrijdig aan elkaar zijn. Het is mij opgevallen dat als ik luister naar teachings uit andere tradities (Zen, Pali, etc.), zij allemaal klinken als een Lam Rim teaching. Oppervlakkig gezien lijken de diverse tradities misschien heel verschillend, maar ze vullen elkaar heel goed aan”.

Een fundament leggen

“Tegelijkertijd betekent Rimé niet dat je alles beoefent zonder een vaste kern te hebben. Al de grote Rimé beoefenaren leerden van de andere tradities, maar behielden hun eigen traditie of stroming als middelpunt van hun beoefening. Alsof hun eigen traditie het hoofdbestanddeel was en de teachings van elders aanvullende delen. Mijn leraar merkte ooit op dat westerse boeddhistische beoefenaren de neiging hebben over alles iets te willen leren, wat goed is. Maar het gaat erom ons begrip te verdiepen. Als we een klein beetje weten van alles, zonder dieper inzicht, worden we een spirituele schroothoop.” 

“De verschillende boeddhistische tradities zijn als trappen, die omhoog leiden. De ene trap is misschien Zen boeddhisme, de andere Theravada boeddhisme en weer een andere is het Tibetaans boeddhisme. Het is nuttig om van alle verschillende trappen iets te leren, maar uiteindelijk zal er een tijd komen waarop je zal kiezen voor een van de trappen. Anders besteed je alleen maar tijd aan het bestuderen van de trappen, zonder ooit omhoog te gaan. Ik weet niet zeker wanneer iemand besluit dat het tijd is om één bepaalde traditie of stroming te volgen, dat is een nogal persoonlijk besluit. Mensen moeten zoveel tijd nemen als ze nodig hebben om dat uit te zoeken, maar het punt is dat ze uiteindelijk moeten kiezen, als ze serieuze vooruitgang willen boeken.” 

Z.H. de Dalai Lama