My phuntsokcholing
English

Vrijwilligerswerk

De Sangha is een gemeenschap van mensen die elkaar helpen en ondersteunen bij het beoefenen van de Dharma en het ontwikkelen van innerlijke vrede. Bij Phuntsok Chö Ling streven we ernaar om zo’n vredesgemeenschap te zijn. De activiteiten van Phuntsok Chö Ling worden volledig door vrijwilligers gedaan. Als je bereid bent een paar uur per week te investeren, kun je ons op veel terreinen helpen.

Natuurlijk kunnen er obstakels in ons leven zijn die ons tijd en energie kosten. Maar veel van die obstakels worden veroorzaakt doordat we teveel op onszelf zijn gericht. Als we proberen aan anderen te denken en hen voordeel willen brengen en als we compassie en vriendelijkheid in praktijk brengen, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, zal dit ook van groot voordeel zijn voor onszelf. Door aan anderen te denken zullen onze eigen obstakels verminderen en zullen wij onszelf ontwikkelen.

Wil je informatie over bestaande vacatures of je aanmelden als vrijwilliger stuur dan een e-mail naar vrijwilligers@phuntsokcholing.org