My phuntsokcholing
English

ANBI

Phuntsok Chö Ling  is een ANBI gecertificeerde stichting. Alle informatie die benodigd is conform de wetseisen rond ANBI staat op deze website vermeld. Deze informatie is nodig omdat de staatssecretaris van Financiën alle ANBI gecertificeerde stichtingen verplicht tot transparantie en verantwoording. Donateurs, begunstigers én begunstigden krijgen zo meer inzicht in het functioneren van filantropische instellingen.

Kijk voor financiële informatie hier.

Bestuurlijke informatie vind je hier.

Kijk voor meer informatie over ANBI certificering op de site van de belastingdienst.