My phuntsokcholing
English

Missie en visie

Missie

Phuntsok Chö Ling wil zich, onder begeleiding van Lama (“leraar”) Jigmé Namgyal, in dienst stellen van het welzijn van anderen, voor huidige en toekomstige generaties. Door studie en meditatie, gebaseerd op Tibetaans Boeddhistische wijsheid gericht op zingevingsvraagstukken en de eigenschappen van de geest, worden eigen (negatieve) emoties onderzocht en kunnen deze steeds beter beheerst worden. Door persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen is ieder voor zichzelf en in relaties met anderen, zowel op het werk als in de thuissituatie, in staat om harmonie en balans te creëren wat leidt tot meer innerlijke tevredenheid. Phuntsok Chö Ling en in het bijzonder Lama Jigmé Namgyal, verbindt zijn diepgaande kennis en wijsheid aan onze westerse realiteit en opvattingen, en maakt deze daardoor toegankelijk voor iedereen, ongeacht religie, leeftijd, of achtergrond, waarbij de nadruk ligt op praktische toepassing van de Boeddhistische wijsheid in het dagelijks leven. Kernwaarden binnen onze activiteiten zijn: harmonie, gelijkmoedigheid, open en transparante communicatie, verbinding. Deze kernwaarden blijven niet slechts “goede intenties” of een “wens”, maar worden daadwerkelijk geïntegreerd in het dagelijks leven, daadkrachtig en mindful in intenties, woord en acties.

Visie

De westerse samenleving en het westerse leven in is veel opzichten anders dan de Boeddhistische cultuur. Onze samenleving wordt gekenmerkt door vrijheid en vol van mogelijkheden voor zelf-ontplooiing. Maar de snelheid waarmee onze samenleving beweegt, de onbegrensde mogelijkheden en keuzes, kunnen echter ook grote verantwoordelijkheden en stress met zich meebrengen. Het is een uitdaging om onze verschillende rollen en identiteiten constant met elkaar te verenigen en te voldoen aan veel conflicterende verwachtingen, deels opgelegd door maatschappelijke normen maar vaak ook door onszelf en onze directe omgeving. Dit kan grote vragen met zich meebrengen met betrekking tot zingeving, maar ook hele praktische vraagstukken als: hoe vind ik rust en balans in mijn drukke en gecompliceerde leven? Hoe kan ik effectiever worden in mijn werk? Hoe ga ik constructiever om met conflicten en boosheid? Hoe kom ik beter in contact met anderen? Hoe ga ik beter om met mijn energie? Hoe word ik een goede harmonieuze ouder voor mijn kinderen? Hoe ga ik om met mijn eenzaamheid, of met andere obstakels in mijn sociale leven?

In de boeddhistische cultuur groeit men op binnen de context van een filosofie en leefwijze, die doordrenkt is van elementaire spirituele begrippen gewaar zijn (“mindfulness”), reflectie en meditatie. Vaardigheden die voor de westerse mens en geest een tegengif kunnen zijn tegen onze worsteling met onze westerse dilemma’s en vraagstukken. Lama Jigmé Namgyal is op een unieke wijze in staat om ons te leren deze vaardigheden toe te passen in ons dagelijks leven. Velen hebben hier al voordeel van ondervonden.

Lama Jigmé Namgyal en Phuntsok Chö Ling bieden een plek waar voor iedereen ongeacht religie, leeftijd of achtergrond, de juiste begeleiding, studie of vaardigheden beschikbaar zijn. Wij bieden op basis van ieders individuele behoefte aan vaardigheden of begeleiding, een aanbod, zoveel mogelijk aansluitend op de individuele capaciteit qua tijd, inzet of commitment. Dit aanbod kan bestaan uit meditatie training en -beoefening, onderzoek naar eigen gedrag, studie van de Tibetaans boeddhistische filosofie, het volgen van retraites, of het zoeken naar verdieping in specifieke onderwerpen, zoals liefde en compassie, leven en sterven, of andere spirituele thema’s. Door het geven van openbare lezingen, teachings en workshops maken we de boeddhistische wijsheid en vaardigheden beschikbaar voor een zo breed mogelijk publiek, waarbij het de wens is dat de bezoeker daarvan gelukkiger naar huis gaat dan dat hij of zij is gekomen.

Het uiteindelijke doel van Lama Jigmé Namgyal en Phuntsok Chö Ling is dat door een actieve houding, waardevolle en nuttige acties, daadwerkelijk wordt bijgedragen aan een groter geluk. Het is onze ambitie deze waarden op een concrete, laagdrempelige en praktische wijze uit te dragen en te laten voortleven, nu en voor toekomstige generaties.

Lama Jigmé Namgyal en Phuntsok Chö Ling hebben de afgelopen 10 jaar gewerkt vanuit een centrum in de binnenstad van Rotterdam, van waaruit zij voor een beperkte groep mensen cursussen en trainingen hebben kunnen verzorgen. Van daaruit is een stevige basis gevormd om nu toekomstbestendige groei te realiseren.

Het is de ambitie om voor een groter publiek diensten te kunnen aanbieden, en ook een permanent centrum op te richten om van daaruit verdere doorontwikkeling mogelijk te maken. Zij willen vanuit een permanente buiten de stad gelegen locatie voor retraites, training en verdieping, ook verbindingen leggen met de lokale community waarin dit beoogde centrum wordt gevestigd. Door activiteiten te ontwikkelen met lokale maatschappelijke organisaties zoals buurthuizen, ziekenhuizen en stakeholders, willen zij zich in dienst stellen van een bredere groep mensen die daaraan behoefte hebben, zich nuttig maken.

Daarnaast bestaat de ambitie om ook een in Rotterdam gevestigde locatie, een soort “werkplaats” te realiseren. Dit moet het huidige, kleine centrum vervangen, en ruimte bieden aan een groter aantal studenten en geïnteresseerden uit de stad Rotterdam en omgeving. Lama Jigmé en Phuntsok Chö Ling willen in dit centrum ook sterk de nadruk leggen op de verbinding met de samenleving. Naast het aanbieden van het reguliere cursusaanbod, willen zij daar lezingen en workshops geven voor een breed publiek, uit de stedelijke omgeving, en op die wijze bijdrage aan sterkere cohesie in de buurt, en daarbuiten. In deze “werkplaats” wil men ook nadrukkelijk een laagdrempelig aanbod neerzetten, en laagdrempelig in contact komen met buurtbewoners en stakeholders, om door bijvoorbeeld vrijwilligers werk, koffieochtenden, en begeleiding van mensen die daaraan behoefte hebben, een bijdrage te leveren aan de buurt, vanuit de menselijke kernwaarden van compassie, respect, en vriendelijkheid.