My phuntsokcholing
English

Mindtrainingklas B op maandag

Bodhicaryavatara (vervolg)

De klas start vanaf 18 september 2023.
NB: Instromen in deze klas is niet meer mogelijk.

De klassieke verhandeling de Bodhicaryavatara van Shantideva werd in 700 na Christus geschreven in het Sanskriet en wordt tegenwoordig vaak vertaald als ‘Een gids voor de manier van leven van een Bodhisattva’. Het is de meest gelezen, beoefende en geciteerde tekst in de hele Tibetaans-boeddhistische traditie. Z.H. de Dalai Lama zegt dat deze tekst de belangrijkste bron is van de meeste Tibetaans-boeddhistische literatuur over het cultiveren van altruïsme en dat het het volledige Mahayana-pad naar verlichting uiteenzet. Shantideva, een boeddhistische monnik aan de Nalanda Klooster Universiteit in India, waar hij ook deze tekst schreef, is een van de meest bekende en gewaardeerde personen in de hele geschiedenis van het Mahayana-boeddhisme.

De Bodhicaryavatara heeft tien hoofdstukken gewijd aan de ontwikkeling van bodhicitta (de geest van verlichting) door de beoefening van de zes perfecties (Skt.Pāramitā’s). Komend studiejaar geeft Lama Jigmé Namgyal zijn toelichting op deze tekst in de maandagklas. De klas staat open voor iedereen, maar Lama Jigmé verwacht van iedereen die meedoet wel doorzettingsvermogen, ijver en zelfstudie en dat iedereen het volledige studiejaar voltooit. Aan het einde van elke les is er de mogelijkheid om Lama Jigmé vragen te stellen over dit onderwerp. Als je nog nooit eerder lessen hebt gevolgd bij Lama Jigmé, neem dan contact op met maandag@phuntsokcholing.org bij inschrijving.

We zullen gebruik maken van de vertaling van de oorspronkelijke tekst door B. Alan Wallace (A Guide to the Bodhisattva Way of Life).

We will be using the translation of the root text by B. Alan Wallace (A Guide to the Bodhisattva Way of Life).

Praktische informatie

In de mindtrainingsklas B ligt de nadruk op studie. De onderwerpen zijn gebaseerd op authentiek boeddhistische teksten en zijn relevant voor mensen die zich willen verdiepen in de boeddhistische visie. Deelname aan deze klas veronderstelt dat je van plan ben de klas het gehele studiejaar te volgen en bereid bent om dagelijks thuis te studeren en/of te beoefenen. Instromen in deze klas is alleen mogelijk, als je het voornemen hebt om het hele studiejaar 2022-2023 (tot de zomer) te volgen.

Deze cursus is in principe bedoeld voor degenen die de meditatieklas al hebben gevolgd of die een regelmatige meditatiebeoefening hebben, maar nieuwkomers zijn welkom.

Tijd: Elke maandag, van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19:00)
Locatie: Dit is een online klas.
Kosten: Lidmaatschap of Lidmaatschap Plus
Aanmelden: stuur een mail naar ledenadministratie@phuntsokcholing.org

Als je vragen of opmerkingen hebt, neem contact op via: maandag@phuntsokcholing.org