My phuntsokcholing
English

Mindtrainingklas B op maandag

Diverse onderwerpen

Dit jaar heeft deze klas drie onderwerpen:

1. Vier weken introductie over Rimé (Dharmatradities)

Rimé betekent letterlijk een ‘niet-sektarische’ of ‘niet-bevooroordeelde’ visie. Sommige mensen denken dat dit uitgaat van het idee dat alle systemen gelijk zijn, maar Rimé richt zich op het herkennen van de waarde en het voordeel van de verschillende standpunten van de Gelug, Nyigma, Sakya en Kabje tradities. Hoewel dit verschillende scholen van het Tibetaans boeddhisme zijn, is de essentie van hun leer hetzelfde. Door deze filosofische benadering van Rimé konden de grote meesters uit het verleden de ware betekenis van de diepgaande leer van de Boeddha ontdekken.

2. De drie belangrijkste aspecten van het pad door Je Tsonkhapa

In deze tekst legt Je Tsongkhapa uit dat verzaking, bodhicitta en een juiste kijk op leegte de drie paden van de geest zijn die essentieel zijn voor het bereiken van verlichting via de sutra- en tantra-beoefening. 1

Lama Tsongkhapa (1357-1419) is de oprichter van de Gelugpa-school van het Tibetaans boeddhisme.

De teksten die als basis dienen voor de klas zijn:

* 1 The Four Dharma Traditions of the Land of Tibet door Mipham Rinpoche (www.lotsawahouse.org)

* 2 Three Principal Aspects of the Path door Je Tsongkhapa Lobzang Drakpa (www.lotsawahouse.org)

1 Bron: www.studybuddhism.com

3. The Brightly Shining Sun

The Brightly Shining Sun is het commentaar van Patrul Rinpoche (1808-1887) op de 11e-eeuwse klassieker “The Way of the Bodhisattva” (Bodhicaryavatara) van de grote Indiase meester Shantideva. Patrul Rinpoche, zelf een emanatie van Shantideva, biedt een zeer beknopte en praktische gids voor meditatie op de Bodhicaryavatara als een handleiding voor het trainen van de geest in mededogen (Tib. Lojong). Hiermee kunnen we  onszelf bevrijden van de gebondenheid aan het zelf koesteren dat aan de basis ligt van al ons lijden.

Praktische informatie

In de mindtrainingsklas B ligt de nadruk op studie. De onderwerpen zijn gebaseerd op authentiek boeddhistische teksten en zijn relevant voor mensen die zich willen verdiepen in de boeddhistische visie. Deelname aan deze klas veronderstelt dat je van plan ben de klas het gehele studiejaar te volgen en bereid bent om dagelijks thuis te studeren en/of te beoefenen.

Online: Deze klas kan door iedereen ook online gevolgd worden, je moet hiervoor wel lid van Phuntsok Chö Ling zijn of worden. Meer info over lidmaatschappen vind je onder het kopje KLASSEN. Aanmelden voor deelname via internet via maandag@phuntsokcholing.org

Tijd: Elke maandag, van 19.00 tot 21.00 uur\’
Locatie: Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam
Kosten: Lidmaatschap van Phuntsok Chö Ling (€30,00 per maand)
Aanmelden: Ga naar de shop en kies voor lidmaatschap

Als je vragen of opmerkingen hebt, neem contact op via: maandag@phuntsokcholing.org