My phuntsokcholing
English

Mindtrainingklas A op woensdag

Principes van ethisch gedrag:
Hoe kun je een goed leven leiden?

Dit jaar start de klas op 12 januari 2022

Als we een leven willen leiden dat ons vervult en succesvol is, en zeker als we nog dieper willen gaan en de spirituele betekenis van ons leven willen ontdekken, dan moeten we ervoor zorgen dat ons gedrag klopt met onze hoogste ambities. De boeddhistische leer legt heel duidelijk uit dat je alleen geluk en succes kunt bereiken door bepaalde basisprincipes van ethisch gedrag te volgen. Dit komt omdat we altijd te maken hebben met karma, oftewel oorzaak en gevolg: positieve daden die we doen met ons lichaam, onze spraak en onze geest zijn de oorzaken van geluk, terwijl negatieve acties meer lijden tot gevolg zullen hebben. Bovendien kunnen degenen die een spiritueel pad willen volgen dat alleen doen op basis van de wijsheid en verdienste die ze door eerdere daden hebben opgebouwd, en ook dan is ethisch gedrag dus de basis van onze spirituele vooruitgang.

In deze klas onderzoeken we de principes van ethisch gedrag zoals die zowel op ons dagelijks bestaan als op ons spirituele pad van toepassing zijn. De tekst die als basis voor de cursus dient, is Treatise on the Modes of Conduct  (verhandelingen over de gedragswijzen) van de buitengewoon veelzijdige Tibetaanse meester uit de 19e eeuw Mipham Jamyang Namgyal Gyatso (1846-1912).

Lama Jigmé geeft iedere week vanuit Luxemburg teaching over dit onderwerp. De verbinding loopt via webinar, zichtbaar op een groot scherm in de tempelruimte. De avond start om 19.00 uur met een half uur meditatie, binnenlopen is mogelijk tot 19.30 uur, wanneer de teaching start. De avond wordt gefaciliteerd door ervaren studenten.

Praktische informatie

In de mindtrainingsklas B ligt de nadruk op studie. De lessen zijn gebaseerd op een authentiek boeddhistische tekst, maar betreft een universeel toepasbaar onderwerp. Deelname aan deze klas is open voor iedereen ongeacht achtergrond en ervaring. Instromen in deze klas is alleen mogelijk, als je het voornemen hebt om het hele studiejaar 2021-2022 te volgen.

Online: Deze klas kan door iedereen ook online gevolgd worden, je moet hiervoor wel lid van Phuntsok Chö Ling zijn of worden. Meer info over lidmaatschappen vind je onder het kopje KLASSEN. Aanmelden voor deelname via internet via woensdag@phuntsokcholing.org

Tijd: Elke woensdag, van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Online of in de Tempel (Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam)
Kosten: Lidmaatschap van Phuntsok Chö Ling (€30,00 per maand)
Aanmelden: Ga naar de shop en kies voor lidmaatschap

Als je vragen of opmerkingen hebt, neem contact op via: woensdag@phuntsokcholing.org