My phuntsokcholing
English

Mindtrainingklas A op woensdag

Principes van ethisch gedrag:
Hoe kun je een goed leven leiden?

Dit jaar start de klas op 20 september 2023.
(
NB. Het onderwerp is gelijk aan het afgelopen studiejaar. Instroom is mogelijk, ook als je nieuw tot dit onderwerp bent.)

Als we een leven willen leiden dat ons vervult en succesvol is, en zeker als we nog dieper willen gaan en de spirituele betekenis van ons leven willen ontdekken, dan moeten we ervoor zorgen dat ons gedrag klopt met onze hoogste ambities. De boeddhistische leer legt heel duidelijk uit dat je alleen geluk en succes kunt bereiken door bepaalde basisprincipes van ethisch gedrag te volgen. Dit komt omdat we altijd te maken hebben met karma, oftewel oorzaak en gevolg: positieve daden die we doen met ons lichaam, onze spraak en onze geest zijn de oorzaken van geluk, terwijl negatieve acties meer lijden tot gevolg zullen hebben. Bovendien kunnen degenen die een spiritueel pad willen volgen dat alleen doen op basis van de wijsheid en verdienste die ze door eerdere daden hebben opgebouwd, en ook dan is ethisch gedrag dus de basis van onze spirituele vooruitgang.

In deze klas onderzoeken we de principes van ethisch gedrag zoals die zowel op ons dagelijks bestaan als op ons spirituele pad van toepassing zijn. De tekst die als basis voor de cursus dient, is Treatise on the Modes of Conduct  (verhandelingen over de gedragswijzen) van de buitengewoon veelzijdige Tibetaanse meester uit de 19e eeuw Mipham Jamyang Namgyal Gyatso (1846-1912).

Lama Jigmé geeft iedere week vanuit Luxemburg teaching over dit onderwerp. De verbinding loopt via webinar, zichtbaar op een groot scherm in de tempelruimte. De avond start om 19.00 uur met een half uur meditatie, binnenlopen is mogelijk tot 19.30 uur, wanneer de teaching start. De avond wordt gefaciliteerd door ervaren studenten.

Praktische informatie

In de mindtrainingsklas B ligt de nadruk op studie. De lessen zijn gebaseerd op een authentiek boeddhistische tekst, maar betreft een universeel toepasbaar onderwerp. Deelname aan deze klas is open voor iedereen ongeacht achtergrond, ervaring en als je het voornemen hebt om het hele studiejaar 2023-2024 te volgen.

Tijd: Elke woensdag, van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19:00)
Locatie: Online of in de Tempel (Phuntsok Chö Ling, Oostkousdijk 17b, 3024 CL Rotterdam)
Kosten: Lidmaatschap of Lidmaatschap Plus van Phuntsok Chö Ling
Aanmelden: stuur een mail naar ledenadministratie@phuntsokcholing.org

Als je vragen of opmerkingen hebt, neem contact op via: woensdag@phuntsokcholing.org