My phuntsokcholing
English

Bestuur en Financien

ANBI

Op deze pagina treft u de informatie aan die voortkomt uit de wetseisen rond ANBI.
 Deze informatie is nodig daar de overheid alle ANBI’s sinds 1 januari 2014 verplicht tot meer transparantie en verantwoording, waarbij donateurs, begunstigers én begunstigden meer inzicht krijgen in het functioneren van filantropische instellingen. De ANBI’s dienen de in de wet genoemde informatie op toegankelijk wijze aan het publiek op het internet (eigen of branche-site) te presenteren.

Jaarrekening

Bestuur en organisatie

Stichting Phuntsok Chö Ling
RSIN / Fiscaal nummer: 816828349
Bezoek- en postadres: Oostkousdijk 17 b, 3024 CL Rotterdam

Het bestuur:
Het bestuur wordt vertegenwoordigd door:

Michel Jansen – Voorzitter
Marta La Torre – Secretaris
Tine Lagendijk – Penningmeester

Doelstelling:
Het werken aan een betere samenleving en een beter leefmilieu alsmede het werken aan zelfrealisatie, zulks gebaseerd op en in overeenstemming met de Boeddhistische filosofie.

Mocht er naar aanleiding van deze informatie nog vragen zijn kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@phuntsokcholing.org.