My phuntsokcholing
English

Studeren bij Lama Jigmé

Lama Jigmé is een praktisch ingestelde leraar. Hij geeft zijn onderricht niet uit boeken aan studenten door, maar werkt met voorbeelden en ervaringen uit het echte leven. Boeken en teksten dienen ter ondersteuning van je beoefening en je ontwikkeling. Voor sommige studenten is dat wennen. We zijn in het westen immers zo gewend te studeren vanuit boeken. Maar als je een tijdje bij Lama Jigmé studeert, zal je zien dat de integratie van zijn onderricht in jouw dagelijkse leven als vanzelf plaatsvindt.

Actie ondernemen

Lama Jigmé zal je altijd motiveren om alles zelf te onderzoeken en zijn woorden te bevragen. Hij benadrukt daarbij dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling. Verder vindt hij het belangrijk dat je zelf actie onderneemt om stappen te maken op jouw spirituele pad. Uiteraard zal hij je hierin altijd begeleiden.

Zuiver onderricht

De facilitator die jou als student begeleidt in de klas, is geen leraar. Hij/zij gaat niet in op de inhoud van het onderricht en geeft geen les. Om de overdracht van het onderricht zuiver te houden, kun je inhoudelijke vragen alleen aan Lama Jigmé stellen. Hij daagt je hiertoe uit in de klas; door eigen vragen en die van je medestudenten kom je verder in je ontwikkeling.

Omgang in de klas

Elke student bij Phuntsok Chö Ling moet zich veilig kunnen voelen in de klas en zijn persoonlijke gedachten en ervaring kunnen delen. Daarom is het belangrijk dat studenten op een respectvolle manier met elkaar omgaan. We vragen hiervoor aandacht van iedereen; van nieuwe studenten en van mensen die al langer in ons centrum studeren. Door een gezamenlijke inspanning blijft de harmonie voor iedereen gewaarborgd.

Open communicatie

Alle studenten vormen samen de Sangha van Phuntsok Chö Ling. Wij hechten veel belang aan goede onderlinge communicatie. Is er iets dat niet bij je past, wat je veranderd wilt zien of heb je algemene feedback over de klas? Bespreek dit dan met je facilitators en met Lama Jigmé. Phuntsok Chö Ling wil een goede en harmonieuze Sangha opbouwen. Dat is in het belang van ieders ontwikkeling op het spirituele pad.

Studiemateriaal

Ter ondersteuning van je ontwikkeling wordt in de klassen van Phuntsok Chö Ling gebruik gemaakt van het volgende studiemateriaal:

  • het boek De woorden van mijn volmaakte leraar van Patrul Rinpoche
  • het boek Het Tibetaanse boek van leven en sterven van Sogyal Rinpoche
  • boeken van Zijne Heiligheid de Dalai Lama
  • boeken en mp3’s/cd’s met mantra’s