My phuntsokcholing
English

Projecten

Lama Jigmé en Phuntsok Chö Ling zijn betrokken bij verschillende projecten. Hieronder een overzicht.

Phuntsok Chö Ling

Phuntsok Chö Ling is een  open Boeddhistisch centrum in Nederland. Iedereen is welkom om te komen leren over meditatie en over het Boeddhistische pad. We organiseren lezingen, studieochtenden, retraites en bieden een breed klassenprogramma. Je kunt lessen volgen en doorstuderen op verschillende niveaus.

Centre Culturel Tibétain Luxembourg

Tibetaans cultureel centrum Luxemburg wil een brug leggen tussen de Tibetaanse cultuur en de Luxemburgse maatschappij. Het centrum zet zich in voor het welzijn van mensen, organisaties en de maatschappij en streeft naar het behoud van deze unieke wijsheidscultuur voor toekomstige generaties.

www.tibetculture.lu

Phuntsok Namgyal Ling

De stichting heeft als doel om geld in te verzamelen om een stuk land in Europa te kopen, midden in de natuur. Idealiter in de buurt van de zee en bergen met vruchtbare grond om zelf gewassen te verbouwen en dieren te houden, en ver genoeg van de bewoonde wereld om ongestoord de traditie te kunnen beoefenen. Deze plek zal ruimte gaan bieden aan serieuze beoefenaars van het Tibetaans Boeddhisme, maar ook voor Lama’s, monniken, nonnen en niet-ingewijde.

www.phuntsoknamgyalling.org

Golog Support Foundation

Op initiatief van Lama Jigmé is de Golog Support Foundation opgericht. Het doel van deze stichting is het bevorderen van het onderwijs en de gezondheidszorg in de Tibetaanse regio Golog. Dit is de geboortestreek van Lama Jigmé, een zeer arm gebied waar alle hulp welkom is. De stichting is opgericht in juni 2007 en is onafhankelijk. Het is niet afhankelijk van enige religieuze of politieke organisatie. Meer informatie over de Golog Support Foundation vind je hier.

www.gologsupport.org

Compassionate Leadership

In de oude Tibetaans boeddhistische cultuur is compassie een centrale waarde. In Tibet worden organisaties ook gebouwd op deze waarde als belangrijkste fundament. Deze organisaties kampen met de zelfde dilemma’s als westerse organisaties. Maar Tibetaanse organisaties kiezen vaak voor andere oplossingen, die niettemin erg effectief zijn. Compassionate Leadership brengt westerse organisaties in contact met vertegenwoordigers van deze cultuur, met hun eigen waarden, strategieën en aanpak.

www.compassionate-leadership.net

Lama Jigmé Ierland

Lama Jigmé bezoekt geregeld Ierland om onderricht te geven. Hierover kun je lezen op deze blog.

jigmeireland.blogspot.com