My phuntsokcholing
English

Donaties

Je kunt Phuntsok Chö Ling op verschillende manieren steunen. Zo is het mogelijk om een bedrag te doneren aan onze stichting. Wij zijn een ANBI gecertificeerde stichting. Hierdoor kun je je donatie onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Kijk hiervoor op deze site bij ‘ANBI’.

Daarnaast is het mogelijk om een donatie te doen aan onze leraar Lama Jigmé. Hiervoor geldt de ANBI regeling niet.

Andere vormen van doneren

Als je zelf geen tijd hebt om op retraite te gaan of graag iemand wilt steunen in zijn of haar beoefening, dan kun je een retraite sponsoren. Samen bouw je zo een diepgaande spirituele verbinding op. Wil je een donatie doen voor dit doel, vermeld dan ‘Sponsoring retraite’ bij de overschrijving.

De teachings van het Tibetaans boeddhisme adviseren dat, nadat iemand is overleden, er 49 dagen bepaalde rituelen gedaan worden. Deze zijn nodig om het bewustzijn van de overledene te begeleiden gedurende de moeilijke periode tussen de dood en de volgende wedergeboorte. De spirituele verdiensten van deze beoefening worden vervolgens opgedragen aan de overledene. Via Lama Jigmé kan Phuntsok Chö Ling ervoor zorgen dat deze rituelen op de juiste manier worden uitgevoerd in Tibetaanse kloosters. Om dit te kunnen bekostigen, kun je een periodieke donatie doen. Als je een donatie wilt doen voor dit doel, vermeld dan ’49 Dagen beoefening’ bij de overschrijving. Je kunt ook een gelofte afleggen voor een overledene om voor een bepaalde tijd niemand, inclusief dieren, schade toe te brengen, bijvoorbeeld door geen vlees te eten.

Wil je meer weten over het doneren aan Phuntsok Chö Ling? Neem dan contact op via 010-3073142 of info@phuntsokcholing.org

Donaties kunnen worden overgemaakt naar:

Stichting Phuntsok Chö Ling Rotterdam
IBAN: NL40 TRIO 0391 0315 38
BIC: TRIONL2U