De Zevenendertig Beoefeningen van een Bodhisattva

29 June 2019 09:30 - 29 June 2019 13:00

Phuntsok Chö Ling

€20.00 (standaard)

Aanmelden

De Zevenendertig Beoefeningen van een Bodhisattva
De teachingcyclus over de 37 beoefeningen van een Bodhisattva krijgt dit voorjaar een vervolg. In vier studieochtenden zal lama Jigmé verder lesgeven over deze prachtige tekst. De data zijn 23 maart, 6 april, 11 mei en 29 juni. De tekst bestaat uit verschillende verzen, waardoor de teachings ook heel goed los van elkaar te volgen zijn.
Aanmelden is mogelijk voor de hele cyclus van 4 of per ochtend.

Omdat bodhisattva's hun ware potentieel kennen en in staat zijn alles los te laten wat hen op hun spirituele reis zou kunnen belemmeren, kunnen zij het pad van de Boeddha ten volle volgen. Bodhisattva's worden niet gestoord door emoties en hebben geleerd om op een constructieve manier op moeilijke situaties te reageren. Ze hebben hun grijpen naar gehechtheid en afkeer overwonnen omdat ze de aard van de werkelijkheid en de illusie-achtige aard van zowel plezier als pijn volledig begrijpen. Dit is hoe bodhisattva's in staat zijn om alle levende wezens te koesteren als de bron van alle geluk en in staat zijn om voor het heil van iedereen te werken.

'De Zevenendertig Beoefeningen van een Bodhisattva' is de naam van een tekst, geschreven door de Tibetaanse meester Thokme Zangpo (geboren in 1295). In rijm geschreven biedt deze tekst een praktische benadering voor een bodhisattva’s training, waarbij het ontwikkelen van compassie centraal staat.

Lama Jigmé Namgyal heeft deze klassieke tekst diep bestudeerd vanaf een zeer jonge leeftijd en aan de Universiteit van Larung Gar in Tibet. Het is zijn wens om zijn kennis over de 37 verzen te delen met een ieder die openstaat om deze te ontvangen en ernaar streeft een leven te leiden volgens deze beoefeningen. Zijn teachings maken de tekst zo benaderbaar dat deze in het dagelijks leven heel goed kan worden toegepast. Op praktische wijze zal Lama Jigmé ons leren om te gaan met de zes perfecties: vrijgevigheid, discipline, geduld, ijver, concentratie en wijsheid, welke de basis vormen voor de bodhisattva manier van leven.
 
Praktische informatie

Inloop: 09.00 uur

Taal: Engels met simultaanvertaling naar het Nederlands
 

 
(ENGLISH)
 
The Thirty-Seven Practices of a Bodhisattva
The studycycle on the 37 practices of a Bodhisattva will continue this spring. In four teachings lama Jigmé will elaborate further this beautifull tekst. The dates are march 23rd, april 6th, may 11th and june 29th. The text consist of seperate verses, what makes it possible to attend the teaching seperately.
Registering yourself for the cylus of 4 teachings or for each teaching seperatly.

It is because Bodhisattva’s recognize their true potential and are able to let go of everything that could hinder them on their spiritual journey, that they follow the path taught by the Buddha to the fullest. Bodhisattva’s are not disturbed by emotions and have learned to respond to difficult situations in a constructive way. They have overcome clinging to attachment and aversion because they fully understand the nature of reality as well as the illusion-like nature of both pleasure and pain. This is how Bodhisattvas are able to cherish all living beings as the source of all happiness and are able to work for the good of all.

'The Thirty-Seven Practices of a Bodhisattva' is the name of a text written by the Tibetan master Thokme Zangpo (born in 1295). Written in rhyme, this text offers a practical approach to a Bodhisattva’s training, in which the development of compassion is central.

Lama Jigmé Namgyal studied this classic text from a very young age and at the University of Larung Gar in Tibet. It is his wish to share his knowledge of the 37 verses with everyone who is open to receive it and strives to live a life according to these practices. His teachings make the text so approachable that it can be applied very well in daily life. In a very practical way Lama Jigmé will teach us how to cultivate the six perfections: generosity, discipline, patience, diligence, concentration and wisdom, which form the basis for the bodhisattva way of life.

Practical information

Doors open: 09:00h

Language: English with simultaneous translation into Dutch
 

Aanmelden