Studiedag 2/3: Maak je leven betekenisvol

Door kleine aanpassingen in ons dagelijkse leven te maken

23 November 2019 09:30 - 23 November 2019 13:00

Phuntsok Chö Ling

€20.00 (standaard)

Aanmelden

Studiecyclus van 3 lezingen: Gelijkheid, Maak je leven betekenisvol, Wat maakt je tot een goed mens?

Maak je leven betekenisvol

Onze moderne levensstijl is erg oppervlakkig. Veel mensen zijn gericht op hoe zij overkomen in de ogen van anderen en op objecten zoals luxe producten, beide ontbreekt veel betekenis. De dingen waar mensen over praten en de levensstijl die ze erop nahouden bezitten uiteindelijk geen enkele diepere substantie. Materieel geluk is slechts tijdelijk van aard, terwijl innerlijk geluk kan voortduren.

In dit onderricht zal Lama Jigmé ingaan op hoe we ons leven meer betekenis kunnen geven door kleine aanpassingen in ons dagelijkse leven te maken.

Het onderricht is gebaseerd op het boek ‘Always Remembering’ van Zijne Heiligheid Khenpo Jigmé Phuntsok (Lama Jigmé Namgyal’s root teacher) en is toegankelijk voor iedereen, ongeacht religie, achtergrond of nationaliteit.


Praktische informatie

Inloop: 09.00 uur

Taal: Engels met simultaanvertaling naar het Nederlands
 

 
(ENGLISH)
 
Make your life meaningful
Our modern lifestyle is very superficial. Most people are focused on how they look in the eyes of others and on things like luxury items, none of which has much meaning. The things people talk about and the lifestyles they desire are ultimately lacking in real substance. Material enjoyment is only temporary while inner satisfaction can be enduring. In this teaching Lama Jigme Namgyal will talk about how we can make small changes in our daily life to make it more meaningful.

This teaching is open to all, irrespective of religion, background or nationality and is based on the book “Always Remembering” by His Holiness Khenpo Jigmé Phuntsok, Lama Jigmé Namgyal’s root teacher.


Practical information

Doors open: 09:00h

Language: English with simultaneous translation into Dutch
 

Aanmelden