Studiedag 3/3: Wat maakt je tot een goed mens?

Hoe vertaalt dit naar activiteiten in het dagelijkse leven

14 December 2019 09:30 - 14 December 2019 13:00

Phuntsok Chö Ling

€20.00 (standaard)

Aanmelden

Studiecyclus van 3 lezingen: Gelijkheid, Maak je leven betekenisvol, Wat maakt je tot een goed mens?

Wat maakt je tot een goed mens?
Een persoon die met een gefocuste geest en een deugdzaam hart anderen van dienst wil zijn en die de wens heeft dat alle levende wezens net zo veel geluk en voorspoed ervaren als hij/zij zelf kan als een goed mens worden beschouwd.

in dit onderricht zal Lama Jigmé heldere en praktische ideeën aanreiken om een goed mens te zijn en vertelt hij hoe zich dat laat vertalen naar activiteiten in het dagelijkse leven.

Het onderricht is gebaseerd op het boek ‘Always Remembering’ van Zijne Heiligheid Khenpo Jigmé Phuntsok (Lama Jigmé Namgyal’s root teacher) en is toegankelijk voor iedereen, ongeacht religie, achtergrond of nationaliteit.


Praktische informatie

Inloop: 09.00 uur

Taal: Engels met simultaanvertaling naar het Nederlands
 

 
(ENGLISH)
 

What makes you a good person
In brief, a person who single-mindedly benefits others with a virtuous heart, who wishes all sentient beings to be as happy and fortunate as oneself could be considered to be a good person. But how does that come about in daily life? In this teaching Jama Jigme Namgyal will give clear and practical instructions on how to be a good person and how that translates to daily life activities.

This teaching is open to all, irrespective of religion, background or nationality and is based on the book “Always Remembering” by His Holiness Khenpo Jigmé Phuntsok, Lama Jigmé Namgyal’s root teacher.


Practical information

Doors open: 09:00h

Language: English with simultaneous translation into Dutch
 

 
Aanmelden