De beoefening van Phowa

Introductieweekend met Lama Jigmé Namgyal

08 November 2019 19:30 - 10 November 2019 17:00

Phuntsok Chö Ling

€75.00 (standaard)

Aanmelden

Alles wat geboren is zal op een bepaald moment sterven, dat is een universele waarheid. Of we nu in het het westen of oosten wonen, atheïst zijn, een gelovige of een boeddhist, arm of rijk, veel aanzien bezitten of niet - het maakt geen verschil. Meestal is de dood van iemand waar we om geven of de confrontatie met onze eigen sterfelijkheid iets wat ons overvalt. We staan met lege handen omdat we vaak niet weten hoe we met dit existentieel lijden kunnen omgaan.

Uit de lessen van de Boeddha kunnen we leren dat het mogelijk is ons hierop voor te bereiden. Uit zijn minutieuze en grondige onderzoek waar zijn leer op gebaseerd is, blijkt dat alleen het fysieke lichaam sterft en het bewustzijn altijd aanwezig blijft. De training in Phowa, ook wel ‘de overbrenging van het bewustzijn’ genoemd, geeft de mogelijkheid om ons voor te bereiden op ons overlijden. Phowa is een buitengewoon sterke en snelle methode waarbij we oefenen in het ultieme loslaten tijdens ons sterven en vrede leren hebben met de dagelijkse vergankelijkheid van alles om ons heen.

Dit introductieweekend is bedoeld voor mensen die meer willen weten over deze methode en de onderliggende wijsheid. Kennis van het boeddhisme of ervaring met meditatie is niet nodig, de methode is geschikt voor iedereen.

Voor mensen die zich verder wensen te verdiepen in dit onderwerp, zal Lama Jigmé eind dit jaar een Phowa retraite in Luxemburg geven. Wil je hieraan deelnemen, dan is het zeker aan te raden eerst deze introductie te volgen, tenzij je al eerder Phowa onderricht van Lama Jigmé hebt ontvangen. Ook voor de tweewekelijkse beoefening van Phowa in ons centrum in Rotterdam, is de introductiedag een vereiste.

Als je vragen hebt of twijfelt of dit weekend iets voor je is, neem dan contact op via: events@phuntsokcholing.org

Praktische informatie
Op vrijdagavond 8 november begint het weekend met een inleidende les van lama Jigmé. Op zaterdag zal hij de introductie op de beoefening van Phowa vervolgen, waarna we gezamenlijk de beoefening zullen uitvoeren. Op zondag zal de nadruk liggen op de beoefening, welke geleid zal worden door ervaren studenten van lama Jigmé.

Lama Jigmé geeft les in het Engels. Eventueel kun je gebruik maken van simultane vertaling naar het Nederlands via een app op je smartphone. Nadere informatie hierover ontvang je in de bevestigingsbrief na aanmelding.

Prijzen
Volledig weekend inclusief lunch op zaterdag en zondag (met vroegboekkorting):
Standaard: € 87,50
Standaard minimum: € 75,00
Leden: € 62,50
Leden minimum: € 50

Alleen de vrijdag en zaterdag inclusief lunch (met vroegboekkorting):
Standaard: € 52,50
Standaard minimum € 45
Leden € 37,50
Leden minimum € 30// English //

The Practice of Phowa
Introduction weekend with Lama Jigmé Namgyal

Everything that is born will die at a certain moment, that is a universal truth. Whether we live in the west or east, being an atheist, a believer or a Buddhist, poor or rich, possessing great prestige or not - it makes no difference. Usually the death of someone we care about or the confrontation with our own mortality is something that overtakes us. We are left empty-handed because we often do not know how to deal with this existential suffering.

From the teachings of the Buddha we can learn that it is possible to prepare ourselves for this. From his meticulous and thorough research on which his teachings are based, it appears that only the physical body dies and the consciousness always remains present. The training in Phowa, also called 'the transfer of consciousness', gives us the opportunity to prepare for our death. Phowa is an extraordinarily strong and fast method in which we practice the ultimate release during our dying and learn to have peace with the daily transience of everything around us.

This day is meant for people who want to know more about this method and the underlying wisdom. Knowledge of Buddhism or experience with meditation is not necessary, the method is suitable for everyone.

For people who wish to further explore this topic, Lama Jigmé will give a Phowa retreat in Luxembourg at the end of this year. If you want to participate, it is advisable to follow this introduction first, unless you have previously received Phowa instruction from Lama Jigmé. The introductory day is also required for the biweekly practice of Phowa in our center in Rotterdam.

If you have any questions or perhaps doubts about whether this weekend suits you well, please contact us at: events@phuntsokcholing.org

Practical information
On fridayevening lama Jigmé will start with an opening teaching. On saturday he will continue the introduction to the practice of Phowa, followed by a group-practice. On the sunday the focus is group-practice, led by some senior students of lama Jigmé.

Lama Jigmé teaches in English.

Prices for the complete weekend, including lunch on saturday and sunday:
Regular: € 87,50
Regular minimum: € 75
Members: € 62,50
Member minimum: € 50

Prices for friday and saturday:
Regular: € 52,50
Regular minimum: € 45
Members: € 37,50
Member minimum: € 30

Aanmelden