My phuntsokcholing
English

WO 6 en 13 MRT 19:00 t/m 21:00

Lezing door Dr. Dylan Esler

Nubchen Sangye Yeshe and the Early Tradition of Dzogchen

Nubchen Sangye Yeshe (ca. 844-10e eeuw) is een unieke en boeiende figuur in de vroege Tibetaanse geschiedenis. Geplaatst in de directe lijn van Padmasambhava, de grote tantrische meester die in de achtste eeuw hielp bij het vestigen van het boeddhisme op Tibetaanse bodem, beleefde Nubchen Sangye Yeshe turbulente tijden na de ineenstorting van het Tibetaanse rijk en de daaropvolgende periode van burgerlijke onrust. Hij speelde een cruciale rol in het behouden en doorgeven van de vroege leerlijnen voor het nageslacht. Zijn werken over Dzogchen (de ‘Grote Volmaaktheid’ of ‘Grote Voltooiing’) zijn bijzonder belangrijk, omdat ze tot de vroegste inheemse Tibetaanse commentaren behoren die Dzogchen presenteren als een samenhangend voertuig met zijn eigen specifieke beoefeningswijze. In deze werken onderscheidt Nubchen wat Dzogchen onderscheidt van de andere voertuigen naar verlichting, terwijl hij nadruk legt op moeiteloosheid en spontaniteit als kenmerkende aspecten van de Dzogchen-benadering. Deze reeks van twee lezingen is gewijd aan (I) het leven van Nubchen Sangye Yeshe en zijn categorisatie van boeddhistische voertuigen en (II) de specifieke kenmerken van de Dzogchen-benadering van meditatie volgens de presentatie van Nubchen. De lezingenserie biedt een boeiende inkijk in het leven en werk van een van de eerste grote denkers van Tibet.

Dr. Dylan Esler, wetenschapper en vertaler van Tibetaanse boeddhistische teksten, heeft een PhD en MA in boeddhistische studies. Zijn werk richt zich op vroege Nyingma Dzogchen en Tantra. Opmerkelijke publicaties zijn onder andere een geannoteerde vertaling van Nubchen Sangye Yeshe’s Lamp for the Eye of Contemplation, een baanbrekend traktaat uit de 10e eeuw over boeddhistische meditatie (Oxford University Press, 2022) en een studie van Nubchen’s Dzogchen-commentaren, getiteld Effortless Spontaneity (Brill, 2023).

Waar: Centre Culturel Tibétain 1, rue Charlotte Engels, L-1482 Luxemburg
Prijs voor de 2 lezingen: €40 (€36 voor ondersteunende leden, €20 voor studenten/werklozen/gepensioneerden, gratis deelname voor donerende leden).
Online deelname is mogelijk

Meld je direct aan