My phuntsokcholing
English

04 T/M 8 MAART 23

Phowa Beoefening

Meditatie week in de tempel

Op verzoek van vele studenten organiseren wij een Phowa-meditatieweek in de tempel. Wat gaan we doen? Phowa beoefenen! Het programma is met Lama Jigme samengesteld. Je kan je inschrijven om deel te nemen voor het weekend óf voor alle vijf dagen.*

Programma:
09.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 12.00 Phowa-beoefening.
12.00 – 13.00 Lunch (zelf mee nemen)
13.00 – 15.00 Phowa beoefening.
15.30 Tempel sluit.

Praktische Informatie

  • *Deelname is alleen mogelijk indien je al eerder Phowa-onderricht van Lama Jigme hebt ontvangen. Je hoeft de Phowa-mantra’s niet te beheersen, we gaan gewoon samen (be)oefenen.
  • Online deelname is niet mogelijk
  • De week zal begeleidt worden door studenten. Lama Jigme zal niet aanwezig zijn.

Voor vragen zijn we bereikbaar op: events@phuntsokcholing.org

Meld je direct aan